Goed onthaal is essentieel om nieuwe chauffeurs te integreren

Ervaring van Jacobs Transport

Deel dit artikel met uw collega's

Nieuwe chauffeurs zoeken vergt heel wat inspanningen, maar hen goed onthalen en begeleiden, is minstens zo belangrijk. Zo klinkt het bij Jacobs Transport.

Laten ervaren wat het werk juist inhoudt

Bij Jacobs Transport in Genk rijdt, naast zo’n 90 vrachtwagens in een aparte afdeling, een twintigtal autocars, die worden ingezet voor dagtrips, pendelritten, meerdaagse rondreizen en schooldiensten. “Wij investeren vooral tijd in onthaal, opleiding en begeleiding van nieuwe chauffeurs”, opent CEO Francis Paulussen. “Wij hechten zeer veel belang aan de twee weken lange stage tijdens dewelke wij hen warm willen maken voor het beroep. Tijdens die periode worden zij opgevolgd door een peter of meter. Meestal hebben zij leren rijden met een standaardvoertuig en nu ervaren zij de verschillende autocartypes: met dubbele achteras, met laag of hoog geplaatste chauffeurspost, met kleine of grote uitzwaai, dubbeldekker of intercitybus”.

“Wij peilen naar hun interesse en laten hen meerijden op schooldiensten, toerisme en pendels opdat zij ervaren wat hun werk juist inhoudt en wat hen ligt. Autocarchauffeur is een enorm veelzijdig beroep. Het gaat om meer dan louter rijden. Denk maar aan omgaan en communiceren met mensen, aardrijkskundige kennis, technisch inzicht, … Het is een totaalpakket dat zowel het bedrijf als de chauffeur moet evalueren”.

Weten waarvoor je als bedrijf staat

“Voor aanwerving van chauffeurs werken wij meestal samen met het Sociaal Fonds en de VDAB”, vervolgt Francis Paulussen. “ Vanaf het begin streven wij naar een hartelijke, familiale samenwerking in lijn met de geest van ons bedrijf. Vergelijk het met een voetbalploeg die ook een hecht team moet vormen. Wij moeten chauffeurs zo goed onthalen en begeleiden, opdat zij weten waarvoor wij als bedrijf staan en opdat zij ons als bedrijf ook kunnen vertegenwoordigen. Als er zich een taalprobleem stelt zoeken we mee naar een oplossing”.

“Je moet mensen ook een kans geven om in het beroep te stappen. Wij steken daar veel tijd en energie in maar wij blijven geloven in goede chauffeurs. Je moet chauffeurs ook een luisterend oor bieden. Mijn kantoor bevindt zich op het gelijkvloers, nabij de ingang. Als zij wat willen vragen, iets willen vertellen of een praatje willen maken over wat zij hebben beleefd tijdens een meerdaagse reis, dan maak ik daar graag tijd voor”.

Van de passagiers- naar de chauffeurszetel

Als jongeling was Nino Volpone een vaste en enthousiaste passagier op een schoolbusdienst die door Jacobs Transport werd gereden. Gefascineerd door autocars begon hij de voertuigen nauwgezet te tekenen. Steeds meer droomde hij ervan om ooit zelf met een autocar te kunnen rijden. Francis Paulussen vertelde dat hij maar eens moest langs komen van zodra hij zijn rijbewijs had behaald. In het kader van een Iuvenis-project behaalde Nino Volpone vier jaar geleden zijn rijbewijs D. Meteen trok hij ermee naar Francis Paulussen om hem te herinneren aan zijn vroegere uitspraak. “Sindsdien werk ik ook bij Jacobs Transport en zit ik zelf achter het stuur van ‘mijn’ autocar. Ik doe overwegend schoolritten maar rij ook regelmatig naar Antwerpen, Nederland of de Ardennen. De passie voor autocars is er alleen maar groter door geworden. En autocars tekenen, dat blijf ik nog altijd doen. Ik ben er zelfs beter in geworden”.

Eerste stap naar langdurige samenwerking

“Nog te vaak wordt het onthaal van nieuwe chauffeurs beperkt tot de overhandiging van wat sleutels en wat praktische richtlijnen om meteen van start te kunnen gaan”, geeft Veronique Swijsen, sectorconsulente Sociaal Fonds aan. “Dikwijls loopt zo iemand haast verloren in het busbedrijf. Een weldoordacht onthaalbeleid bevordert de sociale integratie van de nieuwe medewerker en geeft het nodige zelfvertrouwen en motivatie om snel nieuwe taken aan te leren. Wie daaraan geen aandacht besteedt, kijkt vaak aan tegen een groot chauffeursverloop en ziet chauffeurs al na enkele maanden vertrekken. Autobus- en autocarbedrijven moeten de reflectie durven maken dat onthaal en begeleiding van nieuwe chauffeurs een belangrijke stap is om hen langdurig in dienst te houden”. “Als sectorconsulenten helpen we graag mee met het uitwerken van een onthaalbeleid, gaande van een onthaalprocedure, onthaalbrochure, mentor-opleidingen tot het uitwerken van diverse opleidingsplannen. Informatie hierover kunt u altijd terugvinden op de website van het Sociaal Fonds.”

Véronique Swijsen

Elisabeth Salaets

Véronique Swijsen

Zühal Altinkaya

Werkt uw bedrijf ook graag een onthaalbeleid uit?

De sectorconsulenten helpen u graag mee met het uitwerken van een onthaalbeleid, gaande van een onthaalprocedure, onthaalbrochure, mentor-opleidingen tot het uitwerken van diverse opleidingsplannen.

Meer info op de website van het Sociaal Fonds of contacteer elisabeth.salaets@sociaalfonds.be, veronique.swijsen@sociaalfonds.be en zuhal.altinkaya@fondssocial.be.