EXPERTENPANEL: Wat met de ESP- en ASR-systemen?


Stabiliteits- en tractiecontrole liever niet uitschakelen

Deel dit artikel met uw collega's

ONZE FCBO-EXPERTS

Pascale Verdoy

Patrick Knierim

Danny De Wilde

Filiep Houthoofdt

Geert Aerts

Omdat meer recente technologie zoals het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) en de anti-slipregeling (ASR) of tractiecontrole (TCS) de controle over het voertuig overneemt, schakelen sommige chauffeurs deze toepassingen uit. Niettemin zijn ESP en ASR/TCS nuttige hulpmiddelen in noodsituaties en moeilijke rij-omstandigheden.

Dit e-zine brengt een artikelenreeks waarin een expertenpanel – samengesteld uit vijf FCBO-instructeurs – hun visie geven op onderwerpen die leven bij bus- en autocarchauffeurs.

Dit artikel over ESP- & ASR-systemen is het vervolg van een reeks over veiligheidssystemen.

Advies van de experten aan professionele chauffeurs over de ESP- en ASR-systemen:


  • Hou het veiligheidssysteem ESP geactiveerd. Bij plotseling uitwijken wordt het voertuig veilig gestabiliseerd.
  • Vermijd over- en ondersturen. ESP reageert sneller dan de chauffeur.
  • Schakel ASR tijdelijk uit als het nodeloos zoekt naar grip

GOED OM TE WETEN

- ESP reageert sneller dan de chauffeur - ESP en ASR zijn geen accessoires - ESP en ASR corrigeren elk wiel afzonderlijk

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Stabiliteit over de weg met ESP

Het ‘Electronic Stability Program’ (ESP) werd een kwarteeuw geleden ontwikkeld door Bosch en Mercedes-Benz.

Bij het ESP neemt de bus de controle over van de chauffeur wanneer die de controle dreigt te verliezen en het voertuig dreigt te slippen. Dat gebeurt onder meer bij het verkeerd inschatten van en te snel rijden in bochten waarbij de bus gaat overhellen en op twee wielen rijden. Plotselinge uitwijkmanoeuvres worden feilloos uitgevoerd. ESP reageert automatisch en veel sneller dan de chauffeur. Het combineren van over- en ondersturen is niet nodig. Bovendien stabiliseert en corrigeert het elk wiel afzonderlijk en dat aspect is nauwelijks bekend. Omdat ervaren chauffeurs de impact van ESP zelden ervaren en het veiligheidssysteem voorkomt in nieuwe bussen, beschouwen sommigen ESP als een accessoire dat vaak – ten onrechte – wordt uitgeschakeld.

Vooruit met of zonder spinnende wielen met ASR

ASR (‘Antriebsschlupfregelung’) ruimer bekend als ‘Traction Control System’ of anti-slip-regeling voorkomt dat de wielen gaan spinnen bij het accelereren of doordraaien door te weinig grip.

De elektronica remt dan het respectieve wiel af of gaat het motorvermogen verminderen tot het wiel weer grip krijgt. Dankzij deze toepassing kan je vlot vanuit stilstand vertrekken op een glad wegdek of vanuit een losse, mulle, ondergrond zoals fijn zand. Bij het ingaan van een bocht vermindert ASR bovendien het risico op het slippen van de wielen. Buschauffeurs die eerder met een vrachtwagen reden kennen het vergelijkbare - mechanische – sperdifferentieel en weten ook dat je het soms moet uitschakelen. ASR is bijvoorbeeld nuttig wanneer je vanuit stilstand moet vertrekken op een glad gegoten zebrapad of fietsstrook. Wanneer je vanuit modder, diepe sneeuw of ijzel, eventueel bergopwaarts, moet vertrekken, zoekt ASR soms nodeloos naar grip en verlaagt ASR het motorvermogen zodanig dat je helemaal niet weg geraakt. In dat geval deactiveer je ASR tijdelijk tot je grip krijgt, om het vervolgens opnieuw te activeren. Ook om uit een putje te geraken is het soms beter om de wielen even te laten spinnen.