Recordaantal tijdelijk werkloze chauffeurs in 2020

Studie ICB naar impact COVID-19 op onze arbeidsmarkt

Deel dit artikel met uw collega's

2020 zal zeker de annalen van deze eeuw ingaan als een jaar dat alle zekerheden op zijn kop zette. Het personenvervoer is een van de sectoren die het meest te lijden hadden onder de lockdownrestricties. Maar de realiteit kan individueel verschillen. Het ICB heeft een kwantitatieve studie uitgevoerd over de gevolgen van COVID-19 voor de autobus- en touringcarsector. Wij lichten de belangrijkste conclusies toe, met Maxime Bouche, projectleider bij het ICB.

Een studie die de impact van COVID-19 kwantificeert

"Na een onwaarschijnlijk 2020 is iedereen zich er goed van bewust dat de pandemie vele sectoren hard heeft getroffen, waaronder de sector van het personenvervoer in het bijzonder", verklaart Maxime Bouche meteen. « Het ICB achtte het echter van essentieel belang meer details te verstrekken over de gevolgen van de coronacrisis voor de autobus- en touringcarsector. In grote lijnen was het ons zonder deze studie al bekend dat de werkloosheid toegenomen is en de werkgelegenheid gedaald is. Maar we kunnen niet zeggen wat de precieze omvang ervan is. Deze studie maakt het dus mogelijk de impact van COVID-19 te kwantificeren, met name door de cijfers voor 2020 te vergelijken met de trends van het voorgaande jaar. »

0%

van de vervoersbedrijven betrokken

Uit de studie blijkt, niet verrassend, dat het beroep op tijdelijke werkloosheid in de autobus- en touringcarsector in 2020 exponentieel toegenomen is. En Maxime Bouche verstrekt ons enkele details: « Tijdens het eerste en het tweede kwartaal van 2020, die samenvallen met de eerste lockdown, heeft respectievelijk 84% en 95% van de ondernemingen een werkloosheidsuitkering genoten. Ter vergelijking: dit percentage schommelde in 2019 tussen 35% en 46%. In het derde en vierde kwartaal van 2020 werd minder beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid dan aan het begin van 2020, met percentages van respectievelijk 77% en 87%, die echter nog steeds aanzienlijk hoger liggen dan het voorgaande jaar. »

Het ICB heeft vervolgens vastgesteld in welke mate de werkloosheid de chauffeurs in de sector getroffen heeft. Maxime Bouche: « In de kwartalen van 2019 was ongeveer 12% van de chauffeurs minstens één dag werkloos. In 2020 steeg dit percentage tot 51,59% in het eerste kwartaal en tot 71,19% tussen april en juni. In het derde kwartaal van 2020 zaten bijna 30% van de chauffeurs onder tijdelijke werkloosheid. Voorts moet worden opgemerkt dat dit cijfer stijgt tot 39% voor de periode "oktober-december". Wat wel een belangrijke stijging is tijdens deze pandemie. »

0

minder chauffeurs in 1 jaar

Tenslotte verloor de sector tussen 2019 en 2020 ongeveer 1.340 chauffeurs in de rapportering. Maxime Bouche: «In één jaar tijd daalde het aantal chauffeurs van 11.510 tot 10.169. Vanwege de gezondheidsrestricties kan dit worden verklaard door het feit dat sommige chauffeurs in de gelegenheidssector niet actief zijn geweest en/of een nieuwe professionele uitdaging aangegaan zijn; vanwege een gebrek aan perspectieven op korte termijn. Bovendien doet allicht een deel van de chauffeurs een extra job. Wegens gebrek aan werk konden deze chauffeurs geen contract krijgen en werden zij daarom niet opgenomen in deze cijfers »

71% van de chauffeurs werkloos tussen april en juni 2020

Tijdens het tweede kwartaal van 2020, dat gekenmerkt werd door de strengste lockdown die ons land en een deel van Europa lamlegde, werd 71% van de chauffeurs werkloos, zij het in uiteenlopende mate. « Bepaalde diensten bleven tijdens deze periode verstrekt worden, « aldus Maxime Bouche. « Zo bleek uit onze studie dat 24 procent van de chauffeurs tijdens het tweede kwartaal 1 à 10 dagen werkloos was. 7% was tussen 11 en 20 dagen werkloos en nog eens 7% tussen 21 en 30 dagen. In het tweede kwartaal was 9% gedurende 31-40 dagen werkloos en maar liefst 10% was gedurende 41 - 60 dagen werkloos. Ten slotte was 8% tijdens het tweede kwartaal 61 à 70 dagen werkloos en 6% gedurende 71 à 80 dagen. Gelukkig bleef deze tendens beperkt tot deze periode. In het derde kwartaal van vorig jaar was 29% werkloos. ".

Gelukkig hebben een aantal maatregelen ervoor gezorgd dat sommige chauffeurs opnieuw enigszins aan het werk konden. Maxime Bouche : « Na dit dramatische tweede kwartaal hebben de verschillende maatregelen die in oktober getroffen werden, zoals het openhouden van de scholen en de versterking van de lijndiensten van De Lijn/TEC door de touringcarchauffeurs, geleid tot een lagere stijging van de werkloosheid dan voordien: 39% van de chauffeurs was toen gemiddeld 16 dagen werkloos. »

Wisselende impact naar gelang de subsector

Ook al heeft de pandemie iedereen getroffen, toch verschillen de gevolgen naargelang de subsector. En Maxime Bouche concludeert met sprekende cijfers: « Uit de analyse van de impact van het coronavirus op de arbeidsgebonden uitkeringen en de werkloosheid blijkt dat de situatie voor de reguliere sector niet rampzalig is. Voor gespecialiseerde en autocarchauffeurs daarentegen is de impact groter. In het tweede kwartaal bijvoorbeeld bedroeg de gemiddelde periode van werkloosheid voor een chauffeur 31 dagen. Chauffeurs actief in het geregeld vervoer waren gemiddeld 7 dagen werkloos, terwijl dat voor de gespecialiseerde en autocarchauffeurs respectievelijk 45 en 47 dagen was. »