Mobilinnovation: bussen op waterstof

Bevindingen van het EAB-project

Deel dit artikel met uw collega's

Elk jaar vindt de Mobilinnovation-conferentie plaats over innovaties voor de vervoerssector. Het gaat om een organisatie van Busworld Foundation, BAAV, Febetra en POW West-Vlaanderen. Dit jaar stond waterstof in het vervoer centraal.

0

projecten gesubsidieerd door Europa

Bart Bierbuyck van het ‘Fuel Call and Hydrogen Joint Undertaking’ (FCH) gaf een overzicht van de Europese voorbije en lopende projecten over de productie, het vervoer en de implementatie van waterstof in het wegvervoer. Er lopen momenteel 285 projecten die Europa subsidieert. Specifiek voor het wegvervoer zijn er 77 cases die samen een subsidie van 443 miljoen euro ontvangen (41,4% van het totaal waterstofbudget).

Groene waterstof

Om waterstof te maken is veel energie nodig. Het heeft dan ook geen zin om in de binnenstad te rijden met een waterstofbus waarvan die waterstof werd opgewekt met steenkoolstroom. Waterstof bekomen door elektrolyse van water met stroom van windmolens en zonnepanelen wordt ‘groene waterstof’ genoemd. In 2050 zou groene waterstof in Europa goed zijn voor 24% van het totale energieverbruik, een besparing opleveren van 560 miljoen ton CO², 15% minder fijn stof (NOx), 820 miljard euro omzet genereren en 5,4 miljoen mensen tewerkstellen.

De uitrol van waterstof versnellen

Op 8 juli 2020 werd de ‘European Clean Hydrogen Alliance’ in het leven geroepen, een consortium dat de uitrol van waterstof moet versnellen. Door een toenemende vraag zijn de prijzen van de bussen en waterstof drastisch gedaald. Gezien batterijbussen voor lange afstanden geen oplossing bieden, omwille van lange laadtijden en ontbrekende laadinfrastructuur onderweg, wordt door de operatoren van autocars nu openlijk aan waterstof gedacht. In 2021 start zelfs een proefproject met autocars.

0%

van Belgische waterstofbussen voor export

Adwin Martens van vzw WaterstofNet gaf een overzicht van de evolutie van het waterstofgebruik in Vlaanderen. Wie concrete plannen heeft, kan zich door WaterstofNet laten begeleiden. Voor bussen bestaat er een dubbele paradox: we zijn koplopers in de ontwikkeling en de bouw van waterstofbussen maar 95% van onze productie gaat naar de export. Een sterk signaal van de overheid moet volgen zodat onze thuismarkt wordt opgekrikt. Zowel de federale als de regionale overheden en de bedrijven moeten samen mee in grootschalige Europese opschaalprojecten stappen, zodat bedrijven gebruik kunnen maken van de mogelijkheden naar zero-emissie.

Ervaring van Duitse openbaarsvervoersbedrijf Wuppertal

Andreas Meyer van de afdeling bus van het openbaarvervoersbedrijf ‘Wuppertaler Stadtwerke Mobil GmbH’, bracht de ervaring van zijn bedrijf met waterstof. Zoals veel gemeenten in Duitsland is Wuppertal zowel een energieleverancier als een vervoersaanbieder. De energieproductie met bruinkool werd stopgezet en de CO²-uitstoot moest drastisch beperkt worden door gebruik van hernieuwbare energie, schonere voertuigen op en de overstap naar e-mobiliteit.

In 2015 startte het plan rond waterstof. In tegenstelling tot het laden van batterijbussen gaat het tanken van een waterstofbus even snel als een dieselbus. Wuppertal wilde een TCO die na subsidie vergelijkbaar was met die van een dieselbus en marktconforme prijzen betalen aan de andere gemeentebedrijven voor de aangekochte groene stroom.

Momenteel kosten de waterstofbussen per afgelegde kilometer nog steeds meer dan dieselbussen. Toch verwacht Andreas Meyer dat door het schaaleffect de prijs sterk zal afnemen.

Vlaanderen biedt financiële steun

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, sloot af met de boodschap dat Vlaanderen via Vlaio financiële steun verleent voor de aankoop van voertuigen op waterstof en de uitrol van waterstoftankstations. Ze is ervan overtuigd dat op termijn de waterstofketen heel wat werkgelegenheid zal verschaffen.

EmissieArme Bussen

Een project van

Met de steun van