EXPERTENPANEL: defensief rijden primeert op ingebouwde veiligheidssystemen


Defensief rijden primeert boven alle veiligheidssystemen waarmee bus en autocar zijn uitgerust. Chauffeurs die hebben leren rijden met een ‘basic’ voertuig zijn daar niet altijd mee vertrouwd en willen de bus nog steeds zelf onder controle houden.

Deel dit artikel met uw collega's

ONZE FCBO-EXPERTS

Pascale Verdoy

Patrick Knierim

Danny De Wilde

Filiep Houthoofdt

Geert Aerts

Veiligheidssystemen zijn technologische hulpmiddelen die in werking treden wanneer de chauffeur de controle over het voertuig dreigt te verliezen. Uitgangspunten blijven hoe dan ook defensief rijden, afstand houden en een goede kijktechniek.

Dit e-zine brengt een artikelenreeks waarin een expertenpanel – samengesteld uit vijf FCBO-instructeurs – hun visie geven op onderwerpen die leven bij bus- en autocarchauffeurs.

Dit artikel is het vervolg van een reeks over veiligheidssystemen.

Voldoende kennis?

Instructeurs merken hoe ervaren en jonge chauffeurs zich verschillend opstellen tegenover veiligheidssystemen.

Chauffeurs met een jarenlange ervaring hebben leren rijden met een voertuig zonder technologische snufjes. Zij hebben toen geleerd hoe zij hun bus onder controle moeten houden en zijn geneigd om dat nog steeds te doen. Sommigen zijn niet altijd vertrouwd met de nieuwe technologie en zij hebben hun rijstijl daar ook niet op aangepast.

Chauffeurs die de voorbije jaren instroomden, hebben meer leren rijden met voertuigen die zijn voorzien van talrijke hulpmiddelen. Maar ook onder hen is er niet altijd voldoende kennis over specifieke systemen, omdat zij amper worden gebruikt in de dagelijkse uitvoering van hun job.

“Activeer alle beschikbare veiligheidssystemen”

Het instructeurspanel raadt chauffeurs alleszins aan om alle beschikbare veiligheidssystemen in bus en autocar te activeren zolang er geen onderbouwde contra-indicaties zijn of er zich geen situaties voordoen waarin je die systemen beter kortstondig even uitschakelt. Toepassingen zoals het elektronisch stabiliteitsprogramma ESP en de antislipregeling ASR/TCS worden te gemakkelijk uitgeschakeld in lijnbussen of voertuigen die frequent worden ingezet voor korte, lokale ritten. Nochtans bewijzen zij wel hun nut op winterse dagen. Ook met gedeactiveerde veiligheidssystemen blijft de belangrijkste boodschap: defensief rijden, afstand houden met andere weggebruikers en een goede kijktechniek.

Chauffeur is verantwoordelijk voor inschakeling van veiligheidssystemen

De instructeurs wijzen erop dat het gebruik van de veiligheidssystemen behoort tot de verantwoordelijkheid van de chauffeur ten aanzien van het voertuig, de reizigers en andere weggebruikers. In het buitenland werden al chauffeurs veroordeeld omdat zij de veiligheidssystemen hadden gedeactiveerd. Je kan veiligheidssystemen beter inschakelen want je weet immers nooit welke onverwachte verkeerssituaties zich onderweg kunnen voordoen. Opdat chauffeurs de werking en de impact van de veiligheidssystemen daadwerkelijk en regelmatig zouden ervaren, ijveren de instructeurs voor de inplanting van testcircuits in Vlaanderen en Wallonië.