Welke acties plant het Sociaal Fonds voor uw bus- of autocarbedrijf?

Sectorconvenant zet in op maatschappelijk verantwoord ondernemen en tewerkstelling

Deel dit artikel met uw collega's

Het sectorconvenant 2021-2022 zet voor bus- en autocarbedrijven sterk in op het competentiebeleid en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Initiatieven worden genomen om potentiële medewerkers duurzame tewerkstellingsmogelijkheden in de sector aan te bieden.

Elisabeth Salaets

Véronique Swijsen

“Het sectorconvenant 2021-2022 dat het Sociaal Fonds Bus&Car en de Vlaamse Regering met elkaar afsloten, somt initiatieven op die het welzijn op de werkvloer bevorderen en die aansporen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook zullen de subsidiemogelijkheden, tewerkstellings-en taalondersteuningsmaatregelen in de kijker worden gezet”, verduidelijken sectorconsulenten Elisabeth Salaets en Véronique Swijsen.

In dit artikel belichten wij de initiatieven voor bedrijven. In een vorig artikel richtten we ons op chauffeurs en mecaniciens.

De verschillende acties voor uw bedrijf op een rij:

Zoeken naar nieuwe chauffeurs

Om de uitstroom van chauffeurs op te vangen, zoekt het Sociaal Fonds naar zowel nieuwe chauffeurs als naar personen die over het juiste profiel beschikken om chauffeur te worden. BEchauffeur.BE van de FBAA is één van de wervingskanalen. In samenwerking met outplacementbureaus en andere trajectbegeleiders wordt gezocht naar mensen die van sector willen veranderen en geïnteresseerd zijn om met een bus te rijden.

Ondersteunen in opleidingstrajecten

Verder wordt gekeken naar een chauffeursopleiding in het onderwijs of in het kader van duaal leren en werkplekleren. In het volwassenenonderwijs is er al een opleiding bij Creo in Kortrijk en bij Qrios in Genk; uitbreiding naar andere regio’s wordt geëvalueerd. Het lijkt misschien een beetje gek om in deze tijden te blijven inzetten op instroom, maar corona is een tijdelijk fenomeen. Op een gegeven moment zullen alle activiteiten weer normaal verlopen en zullen er opnieuw veel chauffeurs gezocht worden.

Aansporen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen

Elisabeth Salaets: “Het wordt voor ondernemingen steeds belangrijker om na te gaan welke effecten hun beslissingen hebben op de maatschappij en het milieu. Sommige werknemers zijn immers op zoek naar een bedrijf met dezelfde waarden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat organisaties aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun activiteiten en kernstrategie integreren.” Het Sociaal Fonds wil dit bekend maken bij de bedrijven en hen helpen met het opzetten en de uitwerking. Ze bekijken momenteel of er hiervoor een sectorpaspoort kan uitgewerkt worden.

Opleidingsplannen uitbouwen

Op het vlak van personeelsbeleid ontwikkelt het Sociaal Fonds initiatieven rond het onthaal van nieuwe medewerkers en de uitbouw van een peter-meter-werking ter ondersteuning van nieuwe werknemers. Ook worden opleidingsplannen opgemaakt rond Code 95-modules en algemene vaardigheden rond bijvoorbeeld de toepassing van digitale technologie. Dat kunnen korte workshops zijn die overdag worden gevolgd door chauffeurs die gesplitste diensten rijden. In samenwerking met het FCBO wordt gewerkt aan de kwaliteitsopvolging van de Code 95-cursussen. De sectorconsulenten staan ook ter beschikking van de ondernemingen voor advies omtrent HR-topics.

Lerende netwerken uitbouwen

Specifiek voor personeelsverantwoordelijken zijn er ‘lerende netwerken’ waarin theorie en praktijkervaringen worden samengebracht rond thema’s als burn-out of re-integratie van langdurig zieken.

Duurzame tewerkstelling ondersteunen

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke aandachtspunten omdat de bus- en autocarsector een afspiegeling wil zijn van de maatschappij met een evenwichtige vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen. In Iuvenis 4 wil het Sociaal Fonds jongeren uit risicogroepen via een individuele beroepsopleiding begeleiden naar een duurzame tewerkstelling in de sector.

Aangepaste acties voor Wallonië

“Omdat taalvaardigheid, instroom van nieuwkomers en opleiding ook aandachtspunten zijn in Wallonië-Brussel bekijken wij samen met collega Zühal Altinkaya hoe wij aangepaste, Franstalige, projecten kunnen opzetten”, verduidelijkt sectorconsulente Elisabeth Salaets.