Gemotiveerd en met de nodige vooropleiding aan de slag bij Ganda Cars

Acties van het Sociaal fonds in de praktijk

Deel dit artikel met uw collega's

Bij Ganda Cars in Gent stroomden vijf gemotiveerde chauffeurs in na een vooropleiding en een rij-opleiding via het Sociaal Fonds in samenwerking met de VDAB. Met een goede kennis van het Nederlands, de nodige vakbekwaamheid en de begeleiding vanuit het bedrijf, rijden zij nu op buslijnen in de regio Gent-Eeklo-Brugge.

In 2010 startte de vooropleiding in Antwerpen met als doel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt klaar te stomen voor de beroepsopleiding. Inmiddels breidde de vooropleiding zich uit naar Gent, Vilvoorde, Aarschot en Genk. In het 9 weken programma komen o.a rekenvaardigheden, taal, wegcode en vakbekwaamheid aan bod. Op het einde leggen de cursisten het theoretische examen af en kunnen ze doorstromen naar de reguliere basisopleiding of een ander opleidingstraject zoals Iuvenis.

Zich vertrouwd maken met de Belgische wegcode

Vijf jaar geleden trad bij Ganda Cars in Wondelgem (Gent) een eerste chauffeur in dienst nadat hij een vooropleiding had gevolgd. “Het was voor ons zeer moeilijk om chauffeurs te vinden”, licht Margarida da Silva Pinto toe. “Bovendien wilden wij als bedrijf ook meer diversiteit onder het personeel. De eerste chauffeur die wij zo zouden aanwerven moest dan ook zeer goed zijn. Tijdens de vooropleiding leerde hij het bedrijf en onze vervoersactiviteit kennen via een meerij-stage. Zo kon hij beleven of het wel iets voor hem was. Nadien volgde hij de opleiding via de VDAB en behaalde hij zijn rijbewijs. Na een succesvolle proefperiode van een half jaar hebben wij hem een contract van onbepaalde duur gegeven”.

Inmiddels rijden er bij Ganda Cars verschillende chauffeurs van buitenlandse afkomst die de vooropleiding volgden. “Soms beschikken zij over een buitenlands rijbewijs, maar zijn zij geenszins vertrouwd met de Belgische wegcode, de verkeersafwikkeling en ons gedrag in het verkeer. Zij interpreteren de Belgische wegcode vaak volgens de inzichten uit hun land. Je moet daar heel alert voor zijn en hen erop wijzen dat je hier zware boetes kan krijgen of je rijbewijs kan verliezen”.

Tijd vrij maken om met nieuwe chauffeurs te praten

“Omdat kandidaten zorgvuldig werden geselecteerd en een grondige vooropleiding hebben gekregen, spreken zij vrij goed Nederlands. Maar, je moet als bedrijf ook tijd vrij maken om naar hen te luisteren, om met hen te praten”, stelt Margarida da Silva Pinto. “Vaak hebben zij een hele voorgeschiedenis en zijn zij echt wel gemotiveerd om hier aan de slag te gaan. Zij zijn verwonderd over ons sociaal systeem waarbij je wordt vergoed voor klein verlet of ziekte en springen ook gemakkelijk voor mekaar in opdat de dienst verzekerd zou zijn”.

Inzetten op integratie

“Als bedrijf zetten wij heel sterk in op integratie. Dat zit soms in kleine dingen zoals aandacht voor feesten in hun thuisland. Bij feesten zoals Sinterklaas, Pasen of het Suikerfeest voorzien wij een versnapering voor iedereen. Gelijktijdig helpen wij hen om zich te integreren in zowel onze samenleving als in eventuele contactgemeenschappen van hun herkomstlanden. Zo niet dreigen zij geïsoleerd te geraken en dat moet je vermijden”.

“Wij ervaren de vooropleiding als een mooi en positief project dat focust op vakbekwaamheid, diversiteit en openheid. Je moet je daarin als bedrijf ook engageren opdat die instromers trouwe medewerkers worden. Al van bij de meerij-stage kan je ze binden met het bedrijf. Met Ganda Cars geloven wij in het project en zullen wij er verder beroep op doen in de toekomst”, aldus nog Margarida da Silva Pinto.

Meerij-stage

Tijdens de vooropleiding volgen de cursisten één dag meerij-stage. Deze dag heeft als doel de kandidaatchauffeurs te laten kennismaken met de praktijk: een ontmoeting met collega’chauffeurs en passagiers, uurroosters en planningen, het opstarten van een autobus/autocar, docmenten aan boord en afspraken op de stelplaats … zoveel om te ontdekken. Onder begeleiding van een peter/meter of een enthousiaste chauffeur is dit voor de kandidaatchauffeurs een dag vol inspiratie en motivatie. Voor bedrijven de kans bij uitstek om de kandidaat-chauffeur zo vroeg mogelijk in het traject te ontmoeten.

Elisabeth Salaets

Véronique Swijsen

Zet u uw bedrijf ook graag open voor meerij-stages of wenst u meer info?