Heropstart voor chauffeurs & mecaniciens

Expertenpanel: "kijk de autocar proactief na voor hij opnieuw de baan op gaat"

Deel dit artikel met uw collega's

ONZE FCBO-EXPERTS

Pascale Verdoy

Patrick Knierim

Danny De Wilde

Filiep Houthoofdt

Geert Aerts

Tientallen bussen en autocars hebben maandenlang stil gestaan of wat korte ritten gedaan. Ook na een preventief nazicht door technici zijn kleine storingen onderweg niet uitgesloten. De FCBO-experten geven enkele aandachtspunten voor de voertuigen.

Dit e-zine brengt een artikelenreeks waarin een expertenpanel – samengesteld uit vijf FCBO-instructeurs – hun visie geven op onderwerpen die leven bij bus- en autocarchauffeurs.

Technische aandachtspunten bij de heropstart:


  • Pro-actieve controle na lange stilstand
  • Banden en bandenspanning
  • Kwaliteit B7-diesel
  • Kwaliteit motor- en remoliën
  • Werking standverwarming
  • Werking klimaatregeling
  • Verlichting
  • Vervaldatum technische keuring
  • Opgeschorte verzekering activeren
  • Iets vroeger komen voor eerste rit

Banden controleren

Omdat sommige voertuigen misschien een jaar geleden aan de kant werden gezet en sindsdien niet meer gereden hebben, raadt het panel aan om banden en bandenspanning te controleren. De impact van 12 ton gedurende vele maanden op hetzelfde steunpunt van de banden mag niet worden onderschat.

Wat met foutmeldingen?

Langdurige stilstand kan nefast zijn voor het goed functioneren, wat vaak tot uiting komt in onvoldoende opgeladen batterijen. Wanneer autocars sporadisch werden ingezet voor versterkingsritten of kleine opdrachten, heeft de motor nooit lange tijd onafgebroken kunnen draaien en op temperatuur kunnen komen. Als gevolg daarvan kunnen er motor- of roetfilterstoringen optreden en icoontjes op het dashboard oplichten. Dikwijls betreft het, volgens de instructeurs, slechts beperkte foutmeldingen die verdwijnen van zodra de autocar enkele uren heeft gereden.

Brandstofkwaliteit controleren

Omdat zwavel werd onttrokken aan de hedendaagse B7-diesel en er ook een biocomponent werd aan toegevoegd, treedt er helaas een versnelde brandstofdegradatie op en is B7-diesel minder lang houdbaar. Controle van de brandstofkwaliteit na langdurige opslag in de brandstoftank is aangewezen, om inspuitingsproblemen te vermijden. Een gelijkaardige controle is aangewezen voor de remvloeistof, omdat die tijdens langdurige stilstand in de leidingen water kan absorberen.

In orde met technische controle en verzekering?

De instructeurs raden aan om na de voorafgaande controle van het voertuig ook een proefrit te maken om te ervaren of alles normaal functioneert, inbegrepen standverwarming, interieurverlichting en klimaatregeling. Voordat technici of chauffeurs met de bus buiten rijden, verifiëren zij best even of het voertuig nog in orde is met de technische keuring en de respectieve datum niet is overschreden. Wanneer administratieve diensten nakijken of de mogelijk opgeschorte verzekering terug werd geactiveerd, riskeert men niet dat de bus bij een wegcontrole aan de kant wordt gezet.

Voorzie een testrit

Nadat de chauffeur de klassieke basiscontrole van het voertuig heeft uitgevoerd en heeft vastgesteld dat de buitenverlichting functioneert, kan hij met een gerust gemoed de baan op. Voor de eerste rit na langdurige stilstand raadt het instructeurspanel chauffeurs aan om iets vroeger dan gewoonlijk naar hun busbedrijf te komen. Knippert er bij het opstarten onverwacht toch een lichtje op het dashboard of functioneert er iets niet naar behoren, dan kan een technicus de storing nog snel verhelpen of kan er van voertuig gewisseld worden zonder de ritplanning in het gedrang te brengen.