De elektrificatie van het busdepot

Drie essentiële vragen voor ondernemers

Deel dit artikel met uw collega's

Tijdens de drie laatste online vergaderingen van het EmissieArme Bussen-project (EAB) kwamen leerrijke topics aan bod over elektrificatie. Het kopen van elektrische bussen is de eenvoudigste schakel in het elektrificeren van de vloot. De grootste uitdaging blijft de elektrificatie van het busdepot. Wat komt er daar allemaal bij kijken? We gaan in op drie belangrijke vragen.

1.

Waar kan ik de energie voor mijn bussen vinden?

Van een ‘kleine’ consument wordt het busbedrijf bij elektrificatie van de vloot meteen een grootverbruiker. Deze markt is nog weinig bekend. Scholt Energy brengt voor onze sector een aankoopbeleid van energie naar voren, en vervult de rol van adviseur, consulent en energieleverancier.

Energie inkopen kan op twee manieren: • Vaste prijs op langere termijn • Variabele prijs korte termijn

Waar zit het voordeel voor ondernemers? Scholt Energy bestudeert de energiemarkt: vraag en aanbod, weersomstandigheden (veel/weinig zon en wind), onbalans op piekmomenten, enz. Hieruit wordt voor elk bedrijf de specifieke aankoopstrategie uitgedokterd. ‘Smart charging’ reduceert de aankoopkosten, investeren in eigen productie(zon/wind) loont als het goed gedimensioneerd is, eventuele verdienmogelijkheden zijn er door op piekmomenten stroom in het net te injecteren. Dit is niet de ‘core business’ van een busbedrijf. De aankoop van stroom uitbesteden kan daarom een flinke meerwaarde betekenen.

2.

Verkies ik een gebruiksklare oplossing?

Zenobe, gevestigd in Verenigd Koninkrijk, is een energiebedrijf met aan het hoofd de Belg Steven Meersman. Het biedt een gebruiksklare oplossing voor vlootelektrificatie, met als doel de totale levenscycluskosten van elektrische voertuigen te verlagen. Dit omvat een volledig gefinancierde 'charging-as-a-service'-oplossing en volledige autofinanciering met een ‘battery-as-a-service’-overeenkomst, waarbij Zenobe eventuele vervangingen van busbatterijen financiert en garanties biedt voor het hergebruik van batterijen die uit voertuigen komen als tweede stationaire levenstoepassing. Het bedrijf gaat over op een volledig voertuig als een servicemodel. Dit omvat in-house ontwikkelde software incl. telematica, slim opladen, chauffeursbeheer en een 24/7 operationeel team. Desgevallend zorgt het bdrijf ook voor de levering van energie.

image

3.

Kan ik mijn busdepot wel elektrificeren?

Als u uw vloot wenst te elektrificeren, moet de stroom tot in het busdepot geraken. De vraag is dan: welke kabels liggen onder het trottoir voor mijn busgarage en hoeveel kan ik daarvan aftappen? Voor oudere stelplaatsen die zonevreemd in woonkernen liggen, bestaat de kans dat het niet mogelijk zal zijn om een volelektrisch busdepot te installeren. In een recente KMO-zone liggen de kaarten heel anders.

Om dit te achterhalen biedt Fluvius, netbeheerder van het laag- en middenspanningsnet in Vlaanderen, drie informatiemogelijkheden:

  • Het sneladvies geeft aan welke maximumaansluiting u op een bepaalde locatie kan krijgen. Sneladvies is gratis.

  • Heeft u (vage) plannen, dan is een oriënterend advies nuttig. Mits een kleine kost komt u niet enkel te weten komen welke capaciteit u kunt krijgen, maar ook hoeveel dit zal kosten. U bent vrij om op deze dan wel een andere locatie uw nieuw busdepot te bouwen.

  • In de detailstudie zal Fluvius volledig berekenen welke de technische infrastructuur nodig is en welke de kosten daarvan zijn. Deze offerte is bindend voor Fluvius. De klant kan nog steeds beslissen om er niet op in te gaan voor die bepaalde vestiging.

Aanvragen kunnen via Geert Hoorens van het EAB-project doorgestuurd worden naar Fluvius.

EmissieArme Bussen

Een project van

Met de steun van