Op naar 530 elektrische prive-bussen voor De Lijn

Tegen 2026 wil De Lijn beschikken over ruim duizend elektrisch aangedreven bussen. Daarvan ook 530 elektrische bussen bij exploitanten. De Lijn rekent erop dat er vanaf dit jaar bij de exploitanten jaarlijks zo’n 100 nieuwe elektrische bussen instromen.

Deel dit artikel met uw collega's

Vergroening van het voertuigenpark

In ‘Strategie 2030’ onder de slogan ‘Resoluut vernieuwen’ zet De Lijn heel sterk in op vergroening van het voertuigenpark met de aankoop van hybride (gelede) bussen en elektrische bussen terwijl er ook opnieuw wordt gesproken over waterstof-brandstofcelbussen. In november 2021 werd reeds een eerste aanzet gegeven met de aankoop van 60 elektrische bussen bij Van Hool (36 bussen) en VDL (34 bussen). Deze e-bussen worden geleverd vanaf het laatste kwartaal van 2022. Deze bestelling, inclusief laadinfrastructuur, gaat over een bedrag van bijna 28 miljoen euro.

Vergroening bij privé-bedrijven

“De vergroening moet zeker gebeuren, ook bij de privé-exploitanten”, zegt ceo Ann Schoubs. “Tegen 2026 willen wij beschikken over 512 elektrische bussen bij De Lijn zelf. Daar bovenop rekenen wij op 530 elektrische bussen bij onderaannemers. De exploitanten kunnen vanaf dit jaar vergroenen en dieselbussen bij einde contract vervangen door elektrische bussen. Wij rekenen bij de exploitanten op de instroom van een honderdtal elektrische bussen per jaar. Die bussen worden met voorrang ingezet op lijnen in een stedelijke omgeving”.

Compensatieregeling per groene bus

“Omdat de investering in elektrische voertuigen fors hoger is dan voor dieselbussen werd een akkoord gesloten met de Vlaamse Regering waarin wordt voorzien in een compensatie. Het betreft een bedrag per groene bus per jaar om de meerkost te compenseren. Het is duidelijk dat de exploitanten effectief mee moeten in het verhaal van de vergroening”, legt Ann Schoubs uit.

Landelijk alternatief groen

Omdat het in landelijke regio’s – waar heel wat exploitanten actief zijn – niet altijd evident is om elektrisch te gaan rijden, gaf Ann Schoubs aan dat De Lijn wil bekijken of er aldaar alternatieve groene aandrijvingen mogelijk zijn. “Op dit ogenblik is er gekozen voor elektrische aandrijving maar wij staan open voor alternatieven zoals bijvoorbeeld biogas”.