Ondernemers aan de slag met BUSaanZET-projecten

Autocarondernemers die deelnamen aan het BUSaanZET-project hebben volop inspiratie opgedaan en gaan ermee aan de slag. Plannen worden gesmeed rond evenementenvervoer, het organiseren van een lokale pendelbusdienst, het optimaliseren van onbenutte capaciteit en het in real time informeren van klanten.

Deel dit artikel met uw collega's

Het BUSaanZET-project dat bus- en autocarbedrijven begeleidde naar nieuwe vormen van dienstverlening in het kader van Mobility-As-A-Service (MaaS) zit erop. Met BUSaanZET reikten onder andere HoGent, het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) en verschillende partnerbedrijven enkele handvaten aan om in een MaaS-verhaal te stappen door nieuwe of bestaande vervoersconcepten te integreren in een gezamenlijk digitaal platform. Eén van de troeven ligt in het vraaggestuurd busvervoer dat erg relevant blijft in het kader van de basisbereikbaarheid en de invulling van het vervoer op maat. Binnen het Vlaams Maas afsprakenkader wordt dat dossier alvast opgevolgd.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Interessant voor evenementen en woon-werkverkeer


“Het was interessant om als autocarondernemer betrokken te worden bij het project en meer te vernemen over diverse initiatieven in het binnen- en buitenland”, zegt Margaux Cannaerts (Autobussen Cannaerts).

“Met Vamos@Work zijn wij vooral actief in het woon-werkverkeer voor farmaceutische bedrijven en voedingsbedrijven in Puurs en Bornem.

De toelichting over de shuttles naar het Rammsteinconcert was interessant. Het viel wel op hoe andere landen al veel verder staan met moderne belbusprojecten en kleine shuttlediensten. Hier verloopt het nog langzaam.

BusaanZET heeft ons ook geïnformeerd over de mogelijkheden om een elektrische bus in te zetten, en dat bekijken we zeker”.

Groene vraaggestuurde shuttle-dienst


Robby Van Hoecke (Robby Cars) onthoudt uit BUSaanZET het Vallibus-project in Vallirana nabij Barcelona. “Omdat wij al met het stadsbestuur van Eeklo hadden gepraat over een lokale shuttle-dienst was het heel nuttig om daarover een tweede opinie te horen. Vallibus toont aan dat de vraag naar dit type vervoer blijft toenemen. Wij zien daarin een mooie toekomst binnen onze activiteiten. Je kan dat perfect uitvoeren met elektrische voertuigen omdat je de dagafstand goed kan inschatten. Wanneer wij dat zouden kunnen doen, verwachten wij de perfecte partner te kunnen zijn voor verschillende opdrachtgevers”.

“Andere MaaS-projecten rond het zelfstandig opzetten van evenementenvervoer en dat integreren in een digitaal platform vergt heel wat voorbereiding en planning en lijkt ons nog wat te verre toekomst”, aldus nog Robby Van Hoecke.

Inzetten op evenementen, real-time informatie en onbenutte capaciteit


“Vraagafhankelijk vervoer voor evenementen lijkt ons wel iets om verder op te werken”, bevestigt Jill Rollier (Rantour). “Momenteel bieden wij reeds enkele evenementen aan in combinatie met dagtrips. Wij zouden daar in de toekomst meer kunnen op inzetten door ook voor andere events vraagafhankelijk vervoer te organiseren. Het online boekingsplatform waarover wij reeds beschikken, zou hiervoor perfect gebruikt kunnen worden”.

“Ook het delen van realtime informatie met de klant lijkt interessant. Al onze voertuigen zijn uitgerust met een track-and-trace systeem. Wij moeten bekijken of we de beschikbare informatie op een eenvoudige manier met onze klanten kunnen delen, bijvoorbeeld via een tijdelijke code. Dit zou volgens mij een grote meerwaarde bieden, net zoals het optimaliseren van onbenutte capaciteit. Een platform waarop autocarondernemers beschikbare capaciteit kunnen doorgeven aan collega’s binnen de sector lijkt zeer interessant in drukke periodes indien dit kan worden georganiseerd door een onafhankelijke partner. Het systeem moet wel voldoende geautomatiseerd zijn en kunnen werken met beperkte input van de ondernemers”.

Wilt u ook aan de slag?

Hoewel het project BUSaanZET werd beëindigd, kunnen geïnteresseerde bus- en autocarondernemers zich op de respectieve website laten inspireren en informeren. BUSaanZET licht verschillende projectresultaten toe en focust op toepassingsgebieden zoals

Schematisch worden telkens de verschillende stappen en aandachtspunten opgesomd en kan een uitgebreid rapport met getuigenissen telkens gedownload worden.