Emissiearme bussen: een neutrale TCO-tool

In oktober stelde The New Drive in het kader van het project ‘EmissieArme Bussen’, een bruikbare TCO-calculator voor aan de busondernemingen.

Deel dit artikel met uw collega's

Wat is een Neutrale TCO-tool?

Met een neutrale module is het de bedoeling om een merkonafhankelijke module aan de bedrijven aan te reiken. Die module onderzoekt welke aandrijflijn het best scoort, ter vervanging van de fossiele brandstoffen, voor verschillende soorten ritten. De busbedrijven hebben een historische ervaring met deze brandstoffen en weten wat die hen kosten. Om de energietransitie te maken naar elektriciteit, gas of waterstof ontbreekt echter vaak nog kennis. Batterijtechnologie, de efficiëntie, de levensduur en de recyclage van batterijen; dat zijn allemaal aspecten waarrond er nog veel vragen zijn.

De TCO-tool is het resultaat van een samenwerking tussen Busworld Foundation, BAAV en The New Drive.

De module zal begin 2022 beschikbaar zijn op de website van het EAB-project.

120 parameters

De efficiëntie van de TCO-tool hangt af van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Als de input niet nauwkeurig is, zal het resultaat ook geen betrouwbare aanwijzing geven over de beste keuze voor een bepaalde technologie. De berekeningsmodule houdt rekening met 120 parameters. Exacte waarden dienen ingevuld te worden. Bijvoorbeeld de afschrijvingsperiode van de laadinfrastructuur, of de voorziening van een tussentijdse battery swap. Ondernemers kunnen, door data zelf in te vullen en gegevens te wijzigen, ook simulaties uitvoeren.

Wat is de geschikte aandrijflijn voor mijn diensten?

Het TCO-model kan bijdragen in de keuze van de technologie en geeft inzicht op de kosten. Deze volstaat niet voor een kostprijscalculatie in voorbereiding van een aanbesteding. De tool geeft een resultaat en op basis hiervan kan het bedrijf kiezen wat technisch en economisch het meest geschikt is.

Naast de technische karakteristieken van een voertuig kunnen ook specifieke aspecten ingegeven worden. Zo kan men kiezen uit hypothetische ritten in stad en streek of intercity-diensten, het aantal haltes op het traject en het aantal kilometers dat op een dag wordt afgelegd. Je kan het aantal uren vermelden dat het voertuig wordt ingezet evenals de lege ritten of de stilstand overdag. Er wordt aandacht besteed aan de investeringen in laadinfrastructuur of aangepaste tankstations, de impact van een leasing of financiering. In de TCO-module kunnen we voertuigtypes (bv. 12, 15 en 18 meter) en aandrijflijnen (bv. plug-in, pantograaf up/down, CNG en waterstof) met elkaar vergelijken.

Milieuzones

Deze tool begeleidt bedrijven in de transitie van fossiele brandstoffen naar elektrische bussen, hybride bussen, voertuigen op CNG of waterstof. Cruciaal is dat operatoren een realistische kilometerkostprijs en ‘total cost of ownership’ (TCO) kunnen berekenen om te zien welke de meest verantwoorde aandrijflijn is voor hun opdracht. Dit kan zowel nuttig zijn voor onderaannemers in het openbaar vervoer, voor schoolritten, personeelsvervoer of zelfs ongeregelde opdrachten. Rekening houdend met de toegankelijkheid tot eventuele milieuzones (LEZ) op het traject, en de tol die daarvoor betaald moet worden, is het aan de vervoerder om te beslissen of hij die opdracht zal uitvoeren. Bovendien bevat het model een waarschuwing voor ritten die met specifieke aandrijflijnen niet kunnen uitgevoerd worden.

De neutrale TCO-module zal begin 2022 beschikbaar zijn voor alle bus- en autocarbedrijven op de website van het EAB-project.