TERUGBLIK OP FBAA SYMPOSIUM

Rekruteren in een wereld in verandering

Tips van experts aan vooravond van COVID-19 crisis

Deel dit artikel met uw collega's

Net voor de COVID-19 crisis in maart uitbrak, vond het FBAA Symposium plaats. Innovatief rekruteren en de vaardigheden van de toekomst stonden centraal. We blikken kort terug.

Fons Leroy is oud-gedelegeerd bestuurder van de VDAB en arbeidsmarktdeskundige. Hij schetste de evolutie van de arbeidsmarkt tot 2030.

“Wij vertoeven nu in een ‘VUCA-wereld’ waarbij VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Wij moeten ons ervan bewustzijn dat wij de markt niet meer kunnen voorspellen in deze snel veranderende wereld. De Brexit, COVID-19 of om het even wat er gebeurt in domeinen die niet rechtstreeks met de arbeidsmarkt en de economie verbonden zijn, beïnvloeden onze samenleving. Tot 2035 speelt ook de ‘Grexit’ (of de "grijze exit"). Voor elke 100 personen die met pensioen gaan, treden er de volgende 10-15 jaar amper 82 nieuwkomers in.”

HR-tips van Fons Leroy:

  • In de toekomst worden de rollen omgedraaid: werkgevers zullen bij kandidaten gaan solliciteren. Werkgevers moeten meer investeren in huidige werknemers, zoals blijkt het Be The Change-rapport van Agoria. Wij hebben er alle belang bij om die 82/100 kloof (zie definitie “Grexit” hierboven) te dichten. Daarvoor moeten we kijken naar enerzijds interregionale mobiliteit en anderzijds het beperken van de inactiviteit, door personen om te scholen tot buschauffeur.

  • Om jongeren aan te trekken, moeten bedrijven zich anders gaan profileren. Het rekruterings- en personeelsbeleid moet aangepast worden. “Jongeren kiezen voor duurzame bedrijven die zich engageren binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die inclusief werken en die open staan voor co-creatie. Bedrijven mogen niet alleen recruteren volgens competenties, zij moeten peilen naar de motivatie en naar overeenstemming tussen de waarden die de jongeren hanteren en deze die het bedrijf uitstraalt. Wij moeten streven naar ‘cobotisering’ ”.

Dajo De Prins is consultant bij The Tipping Point. Hij belichtte hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op innovaties, en hoe zij daarmee kunnen omgaan bij het rekruteren van medewerkers. Als leidraad voor toekomstige vaardigheden verwees hij naar de top-10 skills en het rapport ‘Jobs of Tomorrow’.

Op welke vaardigheden meer focussen in 2021?

  • Cognitieve vaardigheden: kritisch, creatief, oplossingsgericht en ondernemend denken en het bewaren van de focus op je activiteit;
  • Open staan voor digitale veranderingen: mee kunnen met alle digitale evoluties;
  • Zelfregulering: eigen emoties leren herkennen en sturen, leren omgaan met stress;
  • Sociale en emotionele vaardigheden: goed communiceren, onderhandelen, leiding geven zonder het uitoefenen van een sterk hiërarchisch gedrag. Ook in solitaire jobs zal men veel meer samenwerken in teams;
  • Levenslang leren.

“Permanente vorming is en blijft een belangrijk aandachtspunt binnen de bus- en autocarsector”, voegt Patrick Westelinck van FBAA daaraan toe. Hij verwijst naar de code 95-opleidingen. “Wij zullen zeker bekijken welke nieuwe vaardigheden wij kunnen aanleren in het kader van die opleidingen. Maar wij dienen er ook rekening mee te houden in welke mate de overheid dergelijke opleidingen zal goedkeuren”.