EXPERTENPANEL: Durf remmen om ABS te laten functioneren voor noodstop


Niet voluit durven remmen tot op het ogenblik dat de bus volledig stil staat, is het knelpunt bij het correct gebruiken van ABS. Omdat chauffeurs de werking van ABS niet regelmatig ervaren, lossen zij het rempedaal meermaals te vroeg.

Deel dit artikel met uw collega's

ONZE FCBO-EXPERTS

Pascale Verdoy

Patrick Knierim

Danny De Wilde

Filiep Houthoofdt

Geert Aerts

Einde jaren zeventig pionierden Robert Bosch en Mercedes-Benz met het Anti-lock Braking System of anti-blokkeersysteem (ABS). Het was de eerste grote innovatie op het vlak van remtechnologie omdat de wielen niet blokkeren. Daardoor blijft het voertuig bestuurbaar tijdens een noodstop en kan de chauffeur ook veilig remmen op een gedifferentieerd wegdek met een asfaltstrook en kasseien of grind langszij. Sinds 2004 is ABS verplicht in alle nieuwe voertuigen.

Dit e-zine brengt een artikelenreeks waarin een expertenpanel – samengesteld uit vijf FCBO-instructeurs – hun visie geven op onderwerpen die leven bij bus- en autocarchauffeurs.

Dit artikel over ABS is het eerste van een reeks over veiligheidssystemen.

Advies van de experten aan professionele chauffeurs

bij het activeren van het ABS


  • Durf remmen
  • Hou uw rempedaal ingedrukt
  • Trotseer trillingen
  • Hou alle andere veiligheidssystemen ingeschakeld

Het gebruik van ABS in praktijk

Chauffeurs beschikken over de theoretische kennis van ABS, maar in de praktijk loopt het vaak fout omdat men het niet kan oefenen. Wie defensief rijdt, een goede kijktechniek heeft en pro-actief reageert, moet zelden een noodstop uitvoeren. Helaas kan je het ABS-effect ook niet waarheidsgetrouw nabootsen in de performante rijsimulator. Je kan er wel het lawaai laten horen dat ermee gepaard gaat maar het gevoelen van slippen, trillen en daveren wordt niet opgewekt tijdens de noodstop.

Correct gebruik van ABS is niet ‘ingebakken’

ABS komt aan bod in diverse opleidingsmodules maar het correct gebruik ervan is niet ‘ingebakken’. Zo is amper bekend dat ABS niet werkt bij snelheden lager dan 30 km/u en dat de remafstand op een glad wegdek zelfs langer is, uitgerekend omdat de wielen er niet op blokkeren. Kort en krachtig remmen, zit niet in onze hoofden omdat passagiers door mekaar worden geschud en vallen. Chauffeurs onderschatten het geluid en de impact van de knarsende remmen waardoor zij het rempedaal voortijdig lossen en de noodstop wordt afgebroken.

Activeer alle veiligheidssystemen

Bovendien blijkt dat sommige chauffeurs veiligheidssystemen die gekoppeld zijn aan ABS – zoals het ‘front collision warning’- en het ‘emergency braking’-systeem – deactiveren waardoor ook ABS wordt uitgeschakeld. Of de ABS wordt gedeactiveerd wanneer men langdurig op een gewestweg met geschilderd fietspad rijdt en de aanhoudende waarschuwingen voor fietsers als storend ervaart.

Sporadisch worden technische storingen gemeld die de ABS deactiveren. Voor een veilige rit is het wel noodzakelijk dat chauffeurs voorafgaand checken of alle veiligheidssystemen zijn geactiveerd. Evenzo wordt van hen verwacht dat zij storingen aan de ABS-werking melden.