Welke acties plant het Sociaal Fonds voor chauffeurs en mecaniciens?

Sectorconvenant focust op levenslang leren, diversiteit en onderwijs

Deel dit artikel met uw collega's

Levenslang leren, diversiteit op de werkvloer en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zijn de drie kernthema’s waarop het Sociaal Fonds Bus & Car focust in de sectorconvenant 2021-2022. Een zestigtal actiepunten werd gedefinieerd voor chauffeurs, mecaniciens en bedrijven.

0

actiepunten voor sector

Elisabeth Salaets en Véronique Swijsen, sectorconsulenten: "Het Sociaal Fonds Bus&Car sloot een nieuwe sectorconvenant 2021-2022 af met de Vlaamse Regering. De autobus- en autocarsector engageert zich ertoe om meer dan zestig acties uit te werken rond levenslang leren, rond diversiteit en inclusie en rond de aansluiting van het onderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt”.

Elisabeth Salaets

Véronique Swijsen

Zühal Altinkaya

Waar mogelijk werkt het Sociaal Fonds met sectorconsulente Zühal Altinkaya gelijkaardige acties uit voor Franstalige bedrijven en hun werknemers in Wallonië en Brussel.

In dit artikel belichten wij de initiatieven voor chauffeurs en mecaniciens, in het volgende nummer richten wij ons op de bedrijven.

Individuele ontplooiing van chauffeurs en mecaniciens bevorderen

Het Sociaal Fonds wil inzetten op vormingssessies waarmee werknemers zichzelf individueel kunnen ontplooien. Denk aan het verwerven van digitale vaardigheden, het kunnen werken met een tablet of het kunnen uitvoeren van betalingen via smartphone.

Ook wil men de taalkennis en de communicatieve vaardigheden van zowel instromers als reeds actieve werknemers optimaliseren door een opleiding Nederlands op de werkvloer; een gelijkaardige vorming Frans voor werknemers in Wallonië-Brussel wordt overwogen.

Specifieke initiatieven richten zich op de ontwikkeling van peter-meter-concepten - waarbij ervaren medewerkers hun kennis doorgeven aan nieuwkomers – en het bieden van psychologische bijstand na traumatische ervaringen.

Verder zal het Sociaal Fonds chauffeurs stimuleren om hun loopbaan digitaal te beheren met behulp van Propass. In deze toepassing worden opleidingen gevolgd bij FCBO automatisch toegevoegd, kunnen zij andere gevolgde opleidingen toevoegen en vervaldata (code 95, medische keuring, …) ingeven opdat zij hierover tijdig gewaarschuwd worden.

Tot slot zal het Sociaal Fonds peilen naar het welzijn van werknemers, knelpunten en veranderende werkomstandigheden.

Nieuwe opleidingstrajecten

Geïnspireerd door de schoolse opleiding tot buschauffeur in Henegouwen wil het Sociaal Fonds een gelijkaardig project opzetten in Vlaanderen.

Ook wil het de competentieprofielen of gewenste vakmanschap van de buschauffeur actualiseren. Daarvoor wordt gedacht aan opleidingstrajecten rond de overschakeling van het Prodata- naar het Retibo-ticketingsysteem of rond de omschakeling van mecaniciens naar technici die kunnen sleutelen aan hybride- en zero-emissiebussen.

Nieuwe sectorconsulente voor Wallonië en Brussel

Zühal Altinkaya is de nieuwe sectorconsulente voor Wallonië en Brussel. Zij zal de bestaande acties van het Sociaal Fonds opvolgen, en in kaart brengen welke noden de bedrijven hebben voor de opleiding en rekrutering. U kunt Zühal bereiken via Zuhal.Altinkaya@fondssocial.be of op 0483/81.60.46.