OOK BIJ DE WAALSE ONDERNEMERS IS CONTACT MET MEDEWERKERS ESSENTIEEL

Sinds het begin van de lockdown zitten heel wat medewerkers van ons sector thuis, terwijl anderen dan weer nog bepaalde lijnen voor hun rekening nemen of ervoor zorgen dat werknemers op hun werk raken. Ondanks de uitzonderlijke situatie waarin we momenteel verkeren, blijft de verstandhouding tussen de collega’s echter uitstekend. Verschillende Waalse ondernemers, die we ontmoetten via videoconferentie, getuigen over hoe ze contact blijven houden met hun medewerkers.

Deel dit artikel online met jouw collega's

Hoe beleven de chauffeurs deze situatie?

De chauffeurs staan te popelen om weer snel aan de slag te kunnen”, vertelt Florian Vanderhoudelingen van Jumbo Tourisme. “Aangezien ze momenteel op tijdelijke werkloosheid staan wegens overmacht, zullen de komende weken allesbehalve gemakkelijk zijn voor hen. Ze zullen het immers moeten stellen zonder het gebruikelijke loon dat ze tijdens deze periode ontvangen.”

Voor de sector van het openbaar vervoer meldt Françoise Wergifosse van het bedrijf Wergifosse ons dan weer dat de chauffeurs regelmatig mensen moeten weigeren die wensen op te stappen omdat het maximum aantal toegelaten passagiers in de bus reeds bereikt is. “Het is niet altijd makkelijk om om te gaan met de reactie van de mensen die niet altijd begrijpen waarom ze niet mogen opstappen. Omdat we in een landelijk gebied liggen rijden de bussen op een lagere frequentie en dat levert soms problemen op. De TEC heeft afspraken gemaakt met de ordediensten in geval van overbevolking wanneer dat nodig is. Anderzijds hebben de chauffeurs een vermindering van het wegverkeer opgemerkt.” Bovendien werden er ook talrijke beschermings- en hygiënemaatregelen genomen. “Zo hebben we bijvoorbeeld een rood-wit afzetlint moeten gebruiken om de ruimte van de chauffeur af te scheiden van de passagiers. Soms hebben we zelfs een plastic folie moeten plaatsen om de ruimte van de chauffeur volledig af te sluiten.”

Regelmatig contact met de chauffeurs

Ondanks de moeilijke omstandigheden blijven de ondernemers regelmatig contact hebben met hun chauffeurs en hun collega’s. Patrick Deblire van Voyages Deblire merkt dat het personeel op een uitstekende manier reageert.

Emmanuel Delmeulle van Voyages Leroy heeft een Facebookgroep aangemaakt om in contact te kunnen blijven met zijn chauffeurs. Er is sprake van een echte solidariteit tussen de collega’s en hun werknemers.

Ook bij Fun Cars wordt een dagelijks contact onderhouden met de chauffeurs, onder andere via berichten, interessante weetjes of mopjes. “Soms is het immers nodig om je gedachten te kunnen verzetten”, vertelt Pascal Van de Voorde, die probeert om dagelijks minstens een chauffeur op te bellen om hem te vragen hoe het met hem gaat.

Ook bij Jumbo Tourisme in Henegouwen belt Florian regelmatig naar zijn chauffeurs. Maar ook aan zijn intern team schenkt hij veel aandacht. “Elke vrijdagavond nemen we met de medewerkers van het intern team een online aperitief. Zo kan ik mijn medewerkers trouwens ook eens op een andere manier zien: niet zoals altijd op kantoor, maar wel thuis samen met hun kinderen. Dankzij dit online aperitief, dat een klein uur duurt, kunnen we in contact blijven met elkaar. Ik mis mijn medewerkers heel hard. We zijn een grote familie en nu iedereen thuiszit, hebben we het allemaal een beetje moeilijk.”

Bij Wergifosse in de provincie Luik probeert Françoise een zo veel mogelijk een luisterend oor te bieden aan haar chauffeurs. Ze herinnert er wel aan dat de chauffeur tijdens zijn hele loopbaan moet worden aangemoedigd, en niet enkel wanneer er een crisis is. “We hebben het geluk dat we mogen rekenen op bekwaam en professioneel personeel. Ik ben heel blij dat mijn team het allemaal kan volhouden en samen met mij strijdvaardig blijft. Ik ben zeer trots op hen.”

In de provincie Luxemburg bij Voyages de Colnet ziet Charles-Henri dat zijn chauffeur zich op een andere manier bezighoudt. “Ondanks het feit dat hij geen werk had in het begin van de lockdown kwam hij toch om de twee dagen naar zijn werk om zijn koffie te drinken en aan zijn bus te werken. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn bus klaar te maken voor het voorseizoen en om een beetje op te ruimen.”