4. KLIMAATNEUTRAAL AUTOCAR TOEREN OP HVO 100-BIOBRANDSTOF

Het Nederlandse autocarbedrijf Jan de Wit Group tankt sinds begin dit jaar een honderdtal autocars vol met geavanceerde HVO 100-biobrandstof. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot van de autocar met meer dan 90% gereduceerd en toert men voortaan klimaatneutraal door Europa.

Deel dit artikel met uw collega's

Jan de Wit Group is met een voertuigenpark van een honderdtal luxueuze autocars één van de grootste van Nederland en wellicht ook één van de modernste in de Benelux.

Naast kwaliteit en veiligheid zet het bedrijf ook hoog in op milieu. Dat Jan De Wit Group het eerste Nederlandse busbedrijf werd dat klimaat neutrale voertuigen inzette, was dan ook niet zo verwonderlijk.

Sinds januari van dit jaar rijden de autocars van Jan de Wit Group niet langer op conventionele diesel maar op de geavanceerde, synthetische, biobrandstof HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil). In Scandinavië - dat al jaren voorop loopt in het gebruik van alternatieve brandstoffen - is HVO een vaste waarde in veel tankstations.

Wat is HVO?

HVO is een duurzame brandstof die wordt gemaakt op basis van plantaardige oliën en/of vetten die afkomstig zijn van afvalstromen uit de landbouw- en voedingsindustrie.


Na behandeling ervan met waterstof ontstaat HVO-biobrandstof die de CO2-uitstoot met zo’n 90% verlaagt. Ook de uitstoot van fijn stof stikstof en zwavelcomponenten wordt sterk gereduceerd.

De HVO 100, die door Jan De Wit Group, wordt gebruikt, is voor 100% samengesteld uit HVO en beantwoordt ook aan de hoge eisen die de EU stelt aan duurzame brandstoffen. Door te kiezen voor HVO 100 realiseert Jan de Wit Group een CO2-reductie van circa 90% van ‘well to wheel’.

Intensieve proefperiode van bijna twee jaar

Na een bijna twee jaar durende proef werden de zowat honderd autocars omgeschakeld van conventionele diesel naar HVO 100. “In die tijdspanne hebben wij vele kilometers gereden zonder significant operationeel nadeel”, opent directeur Walter De Wit. “Na het afsluiten van de proefperiode hebben wij vrij snel besloten om als eerste touringcarbedrijf in Nederland deze stap op het gebied van duurzaamheid te zetten. Daartoe hebben wij onder meer geïnvesteerd in nieuwe HVO 100-opslagtanks bij onze vestigingen in Haarlem en Hippolytushoef. HVO 100 is op dit ogenblik de meest realistische optie om 100% klimaatneutraal te opereren, zonder dat het een enorme impact heeft op de motorisering. Andere alternatieven dan HVO 100 zouden slechts verdere technische aanpassingen van het huidige voertuigenpark vergen en alleen maar resulteren in kapitaalvernietiging. Andere alternatieven zijn dan ook – tot nu toe – geen serieuze optie”.

“Onze bussen verbruikten in 2018 miljoenen liters diesel. Wij vinden het bijzonder mooi dat wij als één van de grotere touringcarbedrijven in Nederland dankzij HVO 100 de CO2-reductie van onze vloot sinds januari met 90% hebben kunnen reduceren”.

HVO 100 tanken en onderweg bijvullen met conventionele diesel

“Wij hebben sinds 2000 een duurzame samenwerking met onder andere Scania omwille van het product. Vandaar dat ondertussen bijna de helft van ons voertuigenpark bestaat uit Scania’s Interlink HD en Scania Touring. Zowat één derde van het wagenpark zijn MAN Lion’s Coach”, verduidelijkt Walter de Wit.

Zowel de 9 liter als de uiterst zuinige 13 liter Scania-motoren zijn erop voorzien om te kunnen rijden op diesel, biodiesel en HVO. De chauffeur hoeft daarvoor ook geen specifieke handelingen uit te voeren om over te schakelen van de ene op de andere brandstof.

“Je kan bijgevolg steeds terugvallen op conventionele diesel”, geeft Walter De Wit aan. “Het is dus perfect mogelijk om de brandstoftank op de terugweg van een rondreis in Frankrijk bij te vullen met reguliere diesel. Voor Scania en MAN was de overschakeling naar HVO 100 geen probleem. De lichtere (midi)bussen waaronder Mercedes Benz Sprinter en Iveco hebben helaas zelf hun motoren nog niet vrij gegeven voor het gebruik van HVO 100”.

HVO 100 is beste tussenoplossing in transitie naar waterstof

Rijden op HVO 100 is een heel bewuste keuze van Jan de Wit Group om haar opdrachtgevers een zo duurzaam mogelijke personenvervoeroplossing te kunnen aanbieden. “Het is evenwel een kostbare oplossing die niet wordt gesubsidieerd. Een Euro5 op HVO wordt nog steeds beschouwd als een Euro5 waardoor er voor het rijden in milieuzones geen enkele incentive of vrijstelling is zoals die wel geldt voor CNG-bussen. Wij ervaren dit als teleurstellend en roepen overheden op om hierin verandering te brengen. Het komt ons niet redelijk over dat een overheid voor deze milieuvriendelijke brandstof zelfs geen deeloplossingen aanbiedt zoals lagere of zelfs geen accijnzen. Op termijn zal het alleszins belangrijk zijn om te weten of de markt bereid is om een toeslag te betalen voor een reis met klimaat neutrale autocar”.

Walter de Wit ziet HVO 100 als de beste tussenoplossing in de transitiefase naar het gebruik van waterstof. “Wij denken dat waterstof aangedreven touringcars met de benodigde infrastructuur binnen vijf tot tien jaar realiteit kunnen zijn en verwachten daar méér van dan van elektrisch rijden. Alleen al de veel te beperkte actieradius van elektrische bussen, maakt dat het weinig realistisch is om daarmee te gaan rijden. Bovendien is elektrisch rijden voor autocarvervoer nog steeds een vervuilende optie. De productie van elektriciteit, van accu’s en de voor busmotoren benodigde magneten is in veel gevallen allesbehalve duurzaam”.