Bus- en autocarbedrijven bereiden zich voor op integratie in mobiliteitsapps

Innovatief project ‘BUSaanZET’: een introductie

foto: uit video van drivesweden.net

Deel dit artikel met uw collega's

Met BUSaanZET biedt het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) in samenwerking met HoGent en verschillende partners aan Vlaamse bus- en autocarbedrijven de mogelijkheid om te participeren in een MaaS-applicatie.

Wat is MaaS?

Mobility-As-A-Service (MaaS) is een nieuw mobiliteitsconcept dat voor bus- & autocarbedrijven en andere vervoerders (openbaar vervoerbedrijven, taxidiensten, deelauto- en deelfietsaanbieders, autoverhuurders, enz.) een opportuniteit creëert om nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen en te integreren. Een multimodale routeplanner toont reizigers de mogelijkheden om vervoersmiddelen te combineren en biedt hen de gelegenheid om online tickets aan te kopen op het geïntegreerde reserveringsplatform.

Dit artikel legt het project BUSaanZET uit. In de volgende Car&Bus e-zines trekken wij naar verschillende busbedrijven, volgen wij de bedrijfsaudit en stellen we de resultaten van het project voor.

Vraaggestuurd busvervoer biedt een antwoord

Door de invoering van milieuzones, verkeerscirculatieplannen, beperking van het aantal parkeerplaatsen en de toenemende files op invalswegen en stadscentra wordt efficiënt, frequent en multi-modaal vervoer steeds meer gezien als een oplossing voor de mobiliteitsproblemen en de verplaatsingsbehoeften. In gebieden met een middelhoge tot lage bevolkingsdichtheid kampen we met beperkte verplaatsingsstromen door een lage frequentie, geringe flexibiliteit, ‘first-‘ en ‘last mile’-vraagstukken en hoge maatschappelijke kosten. Vraaggestuurd busvervoer kan een deel van het antwoord zijn en kan perfect worden ingezet ter vervanging van openbaar en aanvullend openbaar vervoer in deze gebieden. Via een applicatie op de smartphone kunnen reizigers een verplaatsingsvraag intikken. Het MaaS-platform verzamelt de vervoersvragen van alle reizigers en puzzelt de verschillende ritten in elkaar. De route wordt doorgestuurd naar de chauffeur waardoor de ritten in real-time kunnen worden uitgevoerd en aangepast wanneer een nieuwe vervoersvraag wordt gesteld. Bovendien kan vraaggestuurd busvervoer de mogelijkheid bieden om de inzetbaarheid van autobussen, autocars en midibussen te verhogen. Busbedrijven kijken vaak aan tegen heel wat lege ritten of voertuigen die overdag lange tijd stilstaan. BUSaanZET buigt zich verder over het opzetten van een bedrijfseigen ticketing-platform, het integreren van busdiensten in routeplanners of MaaS-platformen en het optimaliseren van onbenutte capaciteit door het delen van planningsdata.

Wie zet zijn schouders onder dit project?

Het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) heeft in samenwerking met HoGent en verschillende partners het project BUSaanZET opgezet om busbedrijven voor te bereiden op een deelname aan MaaS-applicaties. FBAA, BAAV, Bus&Co, Coach Partners, Hansea, Keolis, MandelCar, Multiobus, Office on Wheels, Staf Cars, Groep Waaslandia en ‘t Ros Beiaard participeren in het BUSaanZET-project net zoals MaaS-aanbieder Olympus Mobility, Touring en software-partner Conundra. In een zogenaamd Tetra-project van Vlaio wordt de beschikbare kennis vertaald naar bruikbare prototypes en concepten voor onder andere kleine en middelgrote ondernemingen.