NEEN TEGEN DISCRIMINATIE IN DE SECTOR

Onderteken ook het nieuwe charter!

Met een nieuw non-discriminatiecharter wilt de sector uitsluiting en ongelijke behandeling op basis van persoonlijke kenmerken tegengaan. Jan Geys, manager van het Limburgse VBM, staat op het punt dit charter te ondertekenen. Wanneer engageert u zich?

Deel dit artikel met uw collega's

Ongelijke kansen op de arbeidsmarkt tegengaan

Tal van onderzoeken tonen aan dat er nog steeds veel discriminatie heerst op de arbeidsmarkt. Onder andere allochtonen, vrouwen, ouderen en mensen met een handicap krijgen beduidend minder kansen, maar niet alleen cijfers en statistieken tonen de discriminatie aan. Dat werd ons duidelijk gemaakt tijdens het recente lanceringsevenement van een intersectorale handleiding tot een non-discriminatiecode. Korte sketches uit de alledaagse praktijk, uitgevoerd door acteurs van het bedrijfstheatergezelschap Klein Barnum, waren bijzonder frappant. Voor de aanwezige vertegenwoordigers van autobus- en autocarondernemingen een duidelijk signaal om meer in te zetten op non-discriminatie.

Jan Geys, manager van VBM uit Lommel:
“De sketches deden me beseffen hoe we te snel oordelen op basis van iemands uiterlijk. En dat heeft niet altijd met huidskleur te maken.”

Uw onderneming zal de volgende tools ontvangen:


  • een gepersonaliseerd charter om goed zichtbaar op te hangen
  • materiaal voor de sociale media
  • een intersectorale handleiding

"Evenementen over non-discriminatie gaven me meer inzicht.”

De belangstelling van Jan Geys voor de thematiek van non-discriminatie ontstond veeleer vanuit een negatieve ervaring. “Een van onze chauffeurs van andere origine promoveerde tot vakbondsafgevaardigde”, vertelt Geys. “Hij begon ons te verwijten dat we hem discrimineerden. Zijn religie speelde daar een cruciale rol bij. Ik probeerde met hem te praten, maar als werkgever had ik geen weet van wat al dan niet mogelijk is als praktiserend moslim. Opleidingen en evenementen over non-discriminatie gaven me meer inzicht.” Intussen is de gespannen situatie bij VBM helemaal opgehelderd.


En Jan Geys haalt ook positieve verhalen over werknemers van andere origine aan: “Sinds kort werken er drie Surinamers. De eerste die ik in dienst nam, is een echte rastaman. Als Surinamer had hij tijdens het solliciteren het voordeel dat hij het Nederlands beheerste. Dat viel me meteen op. Soms heeft hij het wel moeilijk met stiptheid. Maar vraag hem om iets extra te doen, en het antwoord is altijd positief.” Het charter wil een nieuwe wind laten waaien binnen de bedrijven en de band tussen werknemer en werkgever versterken.

Topvrouwen en ouderen

“Ongeveer een vijfde van onze personeelsleden zijn vrouwen”, schat Geys. “Recentelijk is er een vrouwelijke chauffeur van 25 jaar bijgekomen. Zij doorliep het Iuvenis-opleidingsproject. En zij is top.” Ook over de kandidaten van de VDAB is Geys tevreden: “Kandidaten die hun opleidingstraject hebben doorlopen, zijn echt gemotiveerd om als chauffeur aan de slag te gaan.”


Het valt Geys trouwens op dat de voorbije jaren vaak oudere werklozen zich tot buschauffeur omscholen. En die krijgen zeker een kans: “Werkloos zijn betekent niet dat je niet kan of wil werken. Vaak zijn het vijftigers die door omstandigheden hun job hebben verloren. Ze willen iets anders dan een baan tussen de muren van een kantoor of fabriek en kiezen dan voor een omscholing tot chauffeur. Ze komen hier in een heel andere werkomgeving terecht.” En dankzij de non-discriminerende aanpak is er bij VBM steeds meer diversiteit op de werkvloer.

Nieuwe charter met nieuwe tools

“Sinds 2003 bestaat er al een non-discriminatiecharter binnen onze sector”, verduidelijkt Elisabeth Salaets van het Sociaal Fonds. “Maar als je die code vandaag herleest, merk je dat die heel gericht is op een specifieke doelgroep, op allochtonen. De samenleving is natuurlijk veel diverser en is er discriminatie naar verschillende groepen toe. Reden om het bestaande charter te actualiseren.”


Het charter focust niet alleen op toekomstige of nieuwe werknemers. Bedrijven die het charter ondertekenen engageren zich ook dat hun personeelsleden op de werkvloer in wederzijds respect met elkaar omgaan. En zelfs ten aanzien van klanten, die discriminerende wensen zouden uiten, wordt gevraagd om op te treden. In dit kader is het evenzeer belangrijk dat bedrijven de non-discriminatie net als een opportuniteit beschouwen door bij te dragen aan een positieve werksfeer, wat in een krappe arbeidsmarkt ongetwijfeld een troef is.

Bekijk hieronder de intersectorale handleiding

De intersectorale handleiding verduidelijkt hoe u binnen de onderneming een non-discriminatiecode opstelt, inclusief een lange lijst voorbeeldclausules, o.a. op vlak van arbeidsomstandigheden, werving en selectie, onthaalbeleid en klachtenprocedure. Pas helemaal aan het eind, in bijlage, volgt de specifieke wetgeving inzake non-discriminatie.