De kantoorbus bij Colruyt: een stand van zaken

OFFICE on WHEELS volwaardig deel van medewerkersmobiliteit

Colruyt Group blikt na ruim twee jaar positief terug op het Office on Wheels-project en heeft de kantoorbus geïntegreerd in zijn medewerkersmobiliteit. De kantoorbus tussen Gent en Halle kan rekenen op een gemiddelde bezettingsgraad van 75% op jaarbasis.

Deel dit artikel met uw collega's

Het Office on Wheels-project werd einde 2016 opgezet door de Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van Vlaanderen (BAAV), het toenmalige Vlaams Instituut voor Mobiliteit – inmiddels omgevormd tot Expertisecentrum Smart Mobility - en de Vlaamse overheid. Voor de praktische uitwerking van het project werd een partnership gesloten met retailer Colruyt Group die werknemers de kans geeft om de kantoorbus te gebruiken voor hun verplaatsingen vanuit Gentbrugge naar het hoofdkantoor in Halle. De tijd die werknemers anders besteden aan hun woon-werkverkeer wordt omgezet in effectieve werktijd; de kantoorbus verschilt daarin fundamenteel van het klassieke werknemersvervoer dat door heel wat bedrijven wordt georganiseerd.

Medewerkers aansporen tot duurzame mobiliteit

“De mobiliteit van onze medewerkers is een belangrijk aandachtspunt in de bedrijfsvisie en -filosofie van Colruyt”, zegt Antoon Vander Putten, coördinator medewerkersmobiliteit. “Wij beschikken overigens al meer dan tien jaar over een coördinator medewerkersmobiliteit. Wij stimuleren onze medewerkers om te kiezen voor duurzaam vervoer. Enerzijds zijn wij met bijna 30.000 medewerkers verspreid over heel België verantwoordelijk voor heel wat verplaatsingen. Anderzijds willen wij het welzijn van onze medewerkers bevorderen, en een duurzaam verplaatsingsgedrag is daarvan een onderdeel."

"Toen wij een paar jaar geleden hoorden over Office on Wheels waren wij vrij snel gewonnen voor het concept. Heel wat medewerkers in ons hoofdkantoor in Halle wonen in en om Gent en verplaatsen zich toch een drietal dagen per week naar Halle. Wij hebben de potentiële belangstelling voor het concept intern afgetoetst en vervolgens deelgenomen aan het proefproject. De resultaten daarvan waren positief. Het potentieel was er en is er nog steeds waardoor wij Office on Wheels in maart 2019 volwaardig hebben geïntegreerd in onze medewerkersmobiliteit”.

Kantoorbus haalt bezettingsgraad van 75%

Voor ‘Office on Wheels’ zet Mandel Car een aangepaste autocar in, voorzien van 28 zitplaatsen met bijhorende werktafels, stopcontacten en usb-aansluitingen evenals functioneel en voldoende krachtig draadloos internet via een VPN-verbinding. Oorspronkelijk was er een printer aanwezig in de kantoorbus maar die werd eruit verwijderd; zo konden enkele bijkomende zitplaatsen worden gecreëerd, omdat er zich op sommige dagen vaak meer dan 28 gebruikers aanmelden.


“Op jaarbasis nemen gemiddeld 22 medewerkers de kantoorbus, wat neerkomt op een bezettingsgraad van 75%. Omgerekend zijn dat ook 22 wagens minder op de baan, waardoor wij 570.120 kilometers minder rijden en wij op jaarbasis 64 ton CO2 minder uitstoten”, rekent Antoon Vander Putten voor. “Een ‘harde kern’ van een vijftiental medewerkers kiest bijna één dag op twee voor de kantoorbus. Zo’n 130 medewerkers gebruikten de kantoorbus meer dan één keer in 2018, waardoor je het echt kan beschouwen als een voordeel voor alle medewerkers en niet voor een beperkte groep”.

Kantoorbus wordt beschouwd als volwaardige werkplek

De kantoorbus vertrekt dagelijks om 7.30u in Gentbrugge en komt tussen 8.30u en 9u. aan in Halle. Om 16.15u wordt de terugrit aangevat. “Er wordt gereden via de E40, de Brusselse ring en de E429. Dat is een bewuste keuze omdat men een gezapige snelheid op rechte weg kan handhaven. Op alternatieve routes wordt men geconfronteerd met veelvuldig remmen, accelereren en maneuvreren wat het werkcomfort niet ten goede komt. “Medewerkers waarderen het alleszins dat zij per dag kunnen beschikken over twee uur extra werktijd. Tijdens de rit verrichten zij vaak administratief werk, kijken zij agenda’s na, beantwoorden en schrijven zij e-mails of werken zij aan diverse documenten. Dikwijls bereiden zij een aantal taken of vergaderingen voor. De reistijd wordt door hen zinvol ingevuld en besteed. Zij beschouwen de kantoorbus echt wel als een volwaardige werkplek”, geeft Antoon Vander Putten aan.

Kantoorbus wordt omgedoopt tot Colruytbus

“Office on Wheels is voor Colruyt Group een positief verhaal dat volledig kadert in onze visie op medewerkersmobiliteit. De ultieme oplossing ligt wellicht in een groene kantoorbus omdat wij daarmee onze inzet voor het milieu nog sterker accentueren. Ondertussen bekijken wij eventuele uitbreiding van het concept. De kritische succesfactor is evenwel het kunnen terugvallen op een grote groep medewerkers die zich vanuit dezelfde regio naar één punt verplaatst, in dit geval ons hoofdkantoor met 4000 werknemers. Mogelijk nieuwe kantoorbuslijnen vanuit Leuven naar Halle of vanuit Antwerpen en Mechelen naar Halle worden bestudeerd”, vervolgt Antoon Vander Putten.

“Verder stimuleren wij het secundaire gebruik van de kantoorbus overdag. Voor schoolbezoeken halen wij de kinderen al eens op. Even goed schakelen wij de kantoorbus in voor team events en bedrijfsbezoeken. Ook rijdt de kantoorbus sporadisch voor Colruyt-partners zoals Apporto, onze boodschappen-besteldienst. Zij pikten bijvoorbeeld minder mobiele klanten op met de bus en brachten hen naar de dichtstbijzijnde Colruyt winkel. Hoe meer wij de kantoorbus op de baan kunnen zetten, hoe beter dat is voor de algemene uitstraling van Colruyt Group naar het brede publiek.