TERUGBLIK OP LENTERECEPTIE

De initiële vooruitzichten voor de mobiliteit in Vlaanderen en Wallonië in 2020

Panelgesprekken met politieke mandatarissen aan vooravond van COVID-19 crisis

Deel dit artikel met uw collega's

Net voor de COVID-19 crisis in maart uitbrak, vond de FBAA Lentereceptie plaats. We blikken kort terug op enkele projecties die Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters en Jérome Wibrin namens Waals minister van Mobiliteit Philippe Henry hebben gemaakt. Beide politici bevestigden er hun vertrouwen in de privé-busbedrijven.

Enkele fragmenten uit het panelgesprek van begin maart:

Hoe ziet Vlaanderen de samenwerking met de privésector?

“De uitvoering van het decreet basisbereikbaarheid met onder andere het vervoer op maat creëert meer ruimte voor privé-busbedrijven en andere vervoersactiviteiten”, stelde Lydia Peeters. “Vraagafhankelijk vervoer, vervoer op maat en leerlingenvervoer worden uit de portefeuille van De Lijn gehaald. Wanneer wij ook de tramkilometers eruit halen, is er meer ruimte voor privé-initiatieven.

Als De Lijn slaagt in de benchmarkstudie en opnieuw voor tien jaar aangesteld wordt als interne operator voor Vlaanderen, dan kan die 50-50-verhouding blijven bestaan. Alles wat niet onder de regelgeving voor het geregeld vervoer valt, kan worden ingevuld door privé-busbedrijven. Wij moeten hen niet verder faciliteren, het kan allemaal al”, aldus de Vlaamse minister.

Hoe ziet Wallonië de samenwerking met de privésector?

Privé-busondernemers tekenen in Wallonië voor een groot aandeel in het leerlingenvervoer en voor 29% in het geregeld vervoer. Dat aandeel kan volgens minister Henry groeien. In overleg met de Waalse regering zet de Opérateur du Transport de Wallonie (OTW) in op een forse verhoging van het vervoersaanbod.

“Wij willen meer bussen op de baan en een regelmatige dienstregeling tussen 6u en 20u. Een nieuw project is Wallonie Easy Line dat wordt uitgebouwd tot een netwerk van frequente intercity busdiensten. De privé-sector wordt een belangrijke partner in de uitbouw van dit netwerk”, beklemtoonde Jérome Wibrin. Verder wordt er in Wallonië geïnvesteerd in de aanleg van busbanen, wordt er gewerkt aan een tariefverlaging voor specifieke doelgroepen en wordt er ook gedacht aan initiatieven waarbij de TEC kan worden aangesteld als interne operator voor Wallonië.

Vergroening van de busvloot

Vergroening van de busvloot in Vlaanderen

Duurzame mobiliteit en vergroening van de busvloot zijn aandachtspunten in Wallonië en Vlaanderen.

“De privé-sector heeft in Vlaanderen op dit ogenblik meer groene bussen dan De Lijn omdat wij rekening moeten houden met de afschrijvingsduur van onze voertuigen”, stelde minister Peeters. “Steunmaatregelen voor privé-ondernemers die elektrisch of klimaatneutraal willen rijden, zijn er niet maar zij kunnen altijd mee intekenen op de bestelling van De Lijn”.

Vergroening van de busvloot in Wallonië

Wallonië wil klimaatneutraal zijn tegen 2050. “Omdat wij ook een algehele vermindering van de uitstoot met 50% willen, vernieuwt de OTW haar vloot en kiezen wij voor meer groene bussen. Contracten met privé-ondernemers specifiëren niet welke voertuigen zij moeten gebruiken, maar houden rekening met het groene karakter ervan”, aldus Jérome Wibrin.

De Lentereceptie 2020 werd mogelijk gemaakt door deze partners: