BUSaanZET schetst MaaS-opportuniteiten voor Groep Waaslandia

Wat zijn voor Groep Waaslandia opportuniteiten binnen MaaS? Evenementenvervoer met bijvoorbeeld de creatie van een eigen reserveringsplatform, participeren in een flexbus-project of onbenutte capaciteit delen met de reiziger of andere sectorbedrijven. Dat blijkt uit de digitale audit van het BUSaanZET-team.

Deel dit artikel met uw collega's

Wat is BUZaanZET?

In het kader van het TETRA-project ‘BUSaanZET’ stellen HOGENT en ICB voor aan bus- en autocarbedrijven wat MaaS voor hen kan betekenen en hoe zij de MaaS-technologie kunnen integreren in hun bedrijf.

Er werden verschillende brochures met stappenplannen opgesteld. Die gaan in op een specifiek vervoersaanbod, zoals vraaggestuurd busvervoer of evenementenvervoer. De brochures kunt u raadplegen via www.busaanzet.be.

Waarvoor staat MaaS?

Lees het hier

Eerste vaststellingen van het BUSaanZET-project:

  • Vervoersactiviteiten met een terugkerend karakter, zoals lijndiensten, zijn interessant omdat je die slechts eenmalig moet ingeven. Bovendien is het vaak open vervoer waarvoor voorafgaand geen plaatsen moeten worden gereserveerd.
  • Evenementenvervoer is in Vlaanderen een opportuniteit, zeker wanneer men daarvoor individuele tickets kan verkopen. Die tickets genereren een hogere opbrengst dan gecharterde bussen.
  • De overschakeling van belbussen naar flexbussen biedt eveneens mogelijkheden binnen het Vervoer op Maat.
  • Een goed gestroomlijnde digitale communicatie tussen alle spelers en MaaS-platformen is in alle geval onontbeerlijk

Bart Kwanten: "Bedrijfsgebonden analyse maakt alles concreet"

“De bedrijfsgebonden analyse van BUSaanZET is concreter dan ik had durven hopen”, bevestigt Bart Kwanten (Groep Waaslandia). “Het project toont aan dat er aardig wat mogelijkheden zijn. Ik geloof evenwel in een sturende overheid, om te vermijden dat de reiziger en wij worden geconfronteerd met diverse platformen met eigen informatica- en reserveringstoepassingen. Uniformiteit zal mee het succes bepalen.”

Suggesties om meer in te zetten op evenementenvervoer en te participeren in flexbus-projecten worden ter harte genomen. “Door uiteenlopende opdrachten te combineren, ga je elementen van verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten met elkaar vermengen. Hierover dienen goede afspraken gemaakt te worden. Hopelijk leidt MaaS er bovendien niet toe dat (te) grote voertuigen worden ingezet om (te) kleine groepjes te verplaatsen. In zo’n geval gaan we ons doel voorbij.”. De noodzaak aan verregaande digitale communicatie maakt het, volgens Bart Kwanten, niet altijd evident om te participeren in MaaS-projecten. Bij kleine en middelgrote busbedrijven ontbreekt het volgens hem vaak aan de nodige budgetten en/of knowhow om beschikbare ERP-pakketten, die bedrijfsprocessen automatiseren, aan te passen aan de zeer specifieke Belgische markt.

Bart Kwanten van Groep Waaslandia (links) in gesprek met Lore Vandemaele (rechtsboven) en Tom Storme (rechtsonder) van BUSaanZET, tijdens de digitale audit.

Welke MaaS-opportuniteiten zijn er voor uw bus- of autocarbedrijf?

Neem contact op met het BUZaanZET-team, lore.vandemaele@hogent.be en tom.storme@hogent.be, om meer te weten over het project en hoe uw bedrijf er aan kan deelnemen.