KMO's krijgen begeleiding bij introductie van emissiearme bussen

Op 4 september namen 42 bus- en autocarondernemingen deel aan een eerste informatievergadering over het project “Introductie van EmissieArme Bussen (EAB) bij Private Busbedrijven”. EAB is een onderzoeksproject van Busworld Foundation en BAAV dat kennis rond nieuwe aandrijftechnieken vergaart en bundelt voor de sector.

Deel dit artikel met uw collega's

Dat de vergroening van de vloten niet tegen te houden is, weet iedereen. Lage Emissie Zones (LEZ) en straks Zero Emissie Zones (ZEZ) worden een feit om te voldoen aan de internationale klimaatakkoorden. Zowel de exploitanten die voor het openbaar vervoer rijden als de schooldiensten kunnen bij een volgende aanbestedingsronde geconfronteerd worden met de verplichte inzet van EAB. Autocarbedrijven zullen in LEZ’s of ZEZ’s hun klanten bij bezienswaardigheden of hotels willen afzetten.

Kleinere bedrijven beschikken niet altijd over de tijd en de middelen om alle mogelijke pistes diepgaand te onderzoeken. De publieke actoren in het openbaar vervoer en de grote internationale groepen beschikken wel over de toegang tot de informatie via grote onderzoeksprojecten zoals ZeUS, CUTE, Proeftuin voor elektrische voertuigen, enz., maar geen enkel project heeft de resultaten van deze onderzoeken vertaald naar de schaal van kleinere busbedrijven. Hoe kan een kleine KMO hiermee dan aan de slag gaan?

Een bruikbaar instrument voor de KMO-busondernemer

Het EAB-project wil de kennis bij de kleinere busbedrijven opkrikken tot het niveau waarbij elk bedrijf verantwoorde keuzes kan maken met betrekking tot EmissieArme Bussen, de bijhorende laadinfrastructuur (elektrisch) en de tankinstallaties (gas of waterstof). Het is niet de bedoeling om de ondernemingen individueel te begeleiden bij hun investeringsplannen. Wel wil het project een praktisch draaiboek aanreiken dat de vervoerder ondersteunt in de transitie naar een wagenpark met EmissieArme Bussen. Op die manier wordt de drempel om te innoveren kleiner. De kennisverwerving zal onder meer komen uit lerende netwerken waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn.

De werkwijze van dit project steunt op drie pijlers:

  1. Het onderzoeksproject vergaart en deelt kennis. Er worden geen vergelijkende voertuigtests gedaan. Aandrijfsystemen en infrastructuur worden merkonafhankelijk toegelicht. De informatie-input komt van ondernemers, constructeurs, kennispartners, de overheid én “Best Practices”.
  2. Er wordt een TCO-model (Total Cost of Ownership) ontwikkeld in samenwerking met The New Drive. In dit model kunnen de bedrijfseigen gegevens worden opgenomen. Zo kunnen constructeurs/leveranciers een zo optimaal mogelijke offerte opstellen en kan de ondernemer met kennis van zaken onderhandelen.
  3. Een handleiding zal de ondernemer ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen bij de conversie van zijn vloot naar EmissieArme Bussen, bij het evalueren van de aangeboden laadinfrastructuur en een opsomming geven van de subsidiemogelijkheden.

Op de vergadering van 4 september werd er toelichting gegeven bij dit project, de subsidiemogelijkheden voor busondernemers en het ‘Total Cost of Ownership’-model.

In de volgende edities van dit e-zine volgen we de vorderingen van de werkgroepen.

EmissieArme Bussen

Een project van

Met de steun van