Groep Waaslandia diversifieert met autocarproject

Dubbelinterview met directeurs Bart Kwanten en Gino Rossaer

Met bijna 200 voertuigen is Groep Waaslandia een belangrijke vervoerpartner van De Lijn. Door de integratie van Present Cars kan men zich strategisch diversifiëren met kwaliteitsvol autocartoerisme. Wanneer het project aanslaat, wordt het uitgebreid naar andere regio’s.

Deel dit artikel met uw collega's

Groep Waaslandia vindt zijn oorsprong in 1971 wanneer Autobussen Cap de naam wijzigt in Waaslandia Autobussen. Onder leiding van Jos Van Hool en zijn zoon Frank groeit Waaslandia vanaf de jaren tachtig uit tot één van de belangrijkste privé-partners van De Lijn.

Hervorming openbaar vervoer alsnog weinig concreet

Vanuit het Waasland en de Antwerpse Kempen rijdt Groep Waaslandia met diverse buslijnen naar Antwerpen. “Omdat de autowegen dichtslibben, vertraagt het verkeer op andere toegangswegen en komt de doorstroming in het gedrang. Zelfs op het traject tussen Lokeren en Beveren mag je de files niet onderschatten”, zegt directeur Bart Kwanten, die samen met collega-directeur Gino Rossaer benieuwd is naar de hertekening van het openbaar vervoer. “Ons land is te versnipperd voor een zeer goed en performant openbaar vervoer waarin iedereen een bus voor zijn deur wil. Door de historisch mismeesterde ruimtelijke ordening heeft de bus te veel haltes waardoor de commerciële snelheid erg laag is. Basisbereikbaarheid is een logische volgende stap net zoals multi- en combimodaliteit met snelle verbindingsassen, hubs en alternatieven voor de laatste kilometers.

Overstappen werd tot nog toe niet gedaan maar je merkt dat jongeren er geen probleem mee hebben om te wisselen tussen fiets, deelsteps en openbaar vervoer”.


“Een meer door vraag gestuurd model zal ook een breder draagvlak hebben. Steden en gemeenten krijgen meer inspraak en kunnen beter bediend worden wanneer en indien de regioraden goed worden georganiseerd. Mocht hierdoor een stuk busexploitatie van De Lijn naar de exploitanten verschuiven, dan is dat mooi meegenomen. De focus moet echter op kostprijs en kwaliteit blijven liggen. Het beperken van ‘lege kilometers’ is essentieel; we werken ten slotte met geld van de belastingbetaler. De hele hervorming is vooralsnog weinig concreet”.

Strategisch diversifiëren in het autocarsegment

Door de overname van Present Cars-De Korenbloem wordt Groep Waaslandia ook actief in het autocartoerisme. “Enerzijds vroegen steeds meer klanten vanuit het schoolvervoer of wij geen autocars verhuurden, anderzijds zagen wij het autocarsegment als een mogelijkheid om strategisch te diversifiëren. De tijd was er ook rijp voor. Wij waren de voorbije decennia gegroeid van enkele tientallen bussen naar een kmo met bijna 200 voertuigen en 350 werknemers, wat ook de nodige groeipijnen met zich bracht. Nu die achter de rug zijn, kunnen wij een nieuwe uitdaging aangaan”, zegt Bart Kwanten.

“Wij willen heel omzichtig te werk gaan”, treedt Gino Rossaer bij. “Present Cars is een klein bedrijf met zes touringcars, daar komen er nu drie bij maar het blijft relatief kleinschalig. Het is voor ons een totaal nieuwe, verrassende en boeiende sector, die een stuk arbeidsintensiever is dan lijndiensten. Voor het eerst moeten wij ons commercieel gaan opstellen maar het verhaal moet perfect zijn met de focus op service en kwaliteit. Voor de klant is de beleving immers even belangrijk als de verplaatsing. Wij moeten topkwaliteit uitstralen. Wij beschouwen 2020 als een overgangsjaar met voorzichtige groei en zullen daarna evalueren welke richting wij verder uitgaan. Wanneer wij willen inspelen op opportuniteiten in de toekomstige vervoerregio’s lijkt uitbreiding naar de andere vestigingen van Groep Waaslandia een logische volgende stap”.

10 Trefwoorden

Car&Bus vroeg Bart Kwanten en Gino Rossaer om een korte reactie op tien trefwoorden met betrekking tot de wereld van autobus en autocar:


 1. Chauffeur: “Het kloppend hart van onze bedrijven en feitelijk het product dat we verkopen. Maar zonder de ondersteunende diensten lukt het niet. Een pluim dus voor heel het team!”
 2. Doorstroming: “Zou bovenaan het prioriteitenlijstje van de beleidsmakers moeten staan. Voor ons hèt grootste openbaar-vervoersprobleem in Vlaanderen”.
 3. Bus Rapid Transit System: “Voor de snelle assen tussen de hubs absoluut het onderzoeken waard.
 4. Vervoer op maat: “Met de juiste IT-systemen is vandaag alles mogelijk. Het succes zal dus in grote mate afhangen van de performantie van de vervoercentrale”.
 5. Milieuzone: “Men moet ergens beginnen, maar zou het niet beter zijn als heel België een milieuzone wordt?”
 6. CNG/LNG: “Misschien de uitdooftechnologie voor fossiele brandstoffen”.
 7. Waterstof/Brandstofcel: “Al meerdere decennia de doorbraaktechnologie. Misschien is het momentum er nu”.
 8. Autonome voertuigen: “First things first. Maar een wetgevend en ethisch kader voor testen kan best al worden uitgewerkt”.
 9. Intercity: “Faut le faire… de bus is terug sexy geworden. Kudo’s voor Flixbus”.
 10. Mobility as a Service: “In de SWOT-analyse valt dit contradictorisch genoeg tegelijk onder de ‘O’ voor opportunity èn onder de ‘T’ van threath”.

Voor enkele meters de lage-emissiezone in

De invoering van de Antwerpse lage-emissiezone liet zich eveneens voelen. “Aanvankelijk werden we wat in snelheid genomen door de LEZ. Door besparingen en het uitblijven van technische lastenboeken was er een investeringsachterstand en hebben ook wij LEZ-taksen moeten betalen omdat bijvoorbeeld het station van Berchem en het Van Eedenplein op Antwerpen-Linkeroever enkele meters binnen de LEZ vallen”, licht Bart Kwanten toe.

“Omdat het voor elektrificatie alsnog ontbreekt aan een breder kader met aanpassingen aan infrastructuur en kostprijsmodellen en wij niet willen experimenteren met een technologie die misschien ook niet zalig makend is, hebben wij gekozen voor de properheid van de recentste Euro VI-motoren. Weldra rijdt 60% van onze bussen met EuroVI-motoren. De anderen zijn overwegend EuroV naast enkele EuroIII’s als reservevoertuig. Met 90% van onze voertuigen kunnen wij nog enkele jaren in de LEZ rijden, tenzij men verbrandingsmotoren op korte termijn zou verbieden.”

Waaslandia in enkele cijfers

 • Medewerkers: 347
 • Filialen/Stelplaatsen: 5
 • Voertuigen: 156 (De Lijn), 3 leerlingenvervoer, 9 touringcars

Geïnspireerd door de Wase stelplaats die in 2009 in Vrasene werd geopend, bouwde Groep Waaslandia in 2018 voor Kruger een gelijkaardige, functionele site met plaats voor 72 bussen. De gebouwen zijn uiterst energie-efficiënt gebouwd met een waterbesparing van 95% dankzij het gebruik van regenwater en waterzuivering. Het gasverbruik daalde met 75%, het elektriciteitsverbruik met 50%. De bussen worden met perslucht op druk gebracht, waardoor stationair draaien tot een minimum wordt beperkt.