Project voor emissie-arme bussen en versnelde chauffeursopleiding

Nieuwjaarsreceptie FBAA West-Vlaanderen

Deel dit artikel met uw collega's

Busworld Foundation start met een project rond de introductie van emissie-arme bussen bij kleine en middelgrote privé-busbedrijven in Vlaanderen. Vanuit BAAV wordt eveneens een versnelde opleiding tot buschauffeur georganiseerd om tegemoet te komen aan het chauffeurstekort.

Rijbewijs behalen na opleiding van zes weken

Provinciaal FBAA-voorzitter voor West-Vlaanderen Emmanuel Vansteelandt belichtte in zijn nieuwjaarstoespraak onder meer het acute tekort aan chauffeurs en verwees daarvoor naar het BE chauffeur.BE-project dat door de FBAA is opgestart.

"Onze sector heeft jaarlijks 1.200 nieuwe chauffeurs nodig. Via BEchauffeur.BE hebben wij al zo’n 150 geïnteresseerden geregistreerd, waarvan er al een twintigtal is aangeworven. De VDAB kan maximaal 250 chauffeurs per jaar opleiden, waardoor bedrijven ook zelf hun verantwoordelijkheid moeten opnemen inzake opleiding. Ook vanuit BAAV is in samenwerking met Rijscholen Lust een project opgezet waarbij chauffeurs al na zes weken – in plaats van na vier maanden – hun rijbewijs kunnen behalen en beschikbaar zijn”.

Ondernemingen begeleiden naar vergroening

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van FBAA West-Vlaanderen kondigde Jan Deman, directeur Busworld Foundation, een samenwerkingsproject met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) aan. Daarin wordt gefocust op de introductie van niet-diesel aangedreven bussen bij kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen.

“Alle projecten die tot nog toe in Europa werden opgezet rond bussen die op alternatieve wijze worden aangedreven, waren gericht op vervoersgroepen met meer dan duizend bussen in hun voertuigenpark. Dat strookt niet met de hedendaagse realiteit in Vlaanderen waar zo’n 90% van de busbedrijven kleine en middelgrote ondernemingen zijn. Bij VLAIO hebben wij een dossier ingediend dat hen vanaf 1 mei 2020 kan begeleiden naar zero-emissie-busvervoer en de overgang naar elektrische of door CNG of waterstof aangedreven bussen. De federatie en haar comités worden van kortbij bij het project betrokken. Bedrijven die een stap naar vergroening van hun voertuigenpark willen zetten, komen daarbij in aanmerking voor begeleiding en ondersteuning. Daartoe beschikt de sector, dankzij VLAIO, over een budget van 410.000 euro”.