Wat verwachten onze collega-ondernemers voor 2020?

Waals-Brabant neemt nieuwjaarswensen van de CFA in ontvangst

Deel dit artikel met uw collega's

Op zaterdag 18 januari kwam de Waalse autocar- en autobussector samen in het Maison Basse in Lasnes voor de 4e editie van de nieuwjaarsreceptie van de CFA. Na de provincie Luik was het inderdaad Waals-Brabant, en meer bepaald Olivier Van Stalle van Star Voyages, die als gastheer optrad voor een gezellige avond met 105 genodigden. De nieuwjaarsreceptie voor januari van volgend jaar is al gepland, in de provincie Luxemburg.

Yannick Balcaen, Voorzitter van de CFA: "2019 sluit met een positieve balans voor de CFA. We hebben veel projecten opgestart zoals BEchauffeur.BE, om een antwoord te bieden aan het gebrek aan chauffeurs. Op dit moment ligt onze focus op het 'Don't travel empty'-systeem, dat we bij een Engelse collega in Norwich zijn gaan bestuderen. In 2020 zal de CFA een studie laten uitvoeren om een idee te krijgen van het volume aan lege ritten in Wallonië, om na te gaan of het aangewezen is om hier een gelijkaardig systeem te ontwikkelen. Als dat nodig blijkt, zal dat ook gepaard moeten gaan met een mentaliteitsverandering en een informatisering van de spelers. Dit alles kan gunstig zijn voor de sector. Reizigers hebben dan de zekerheid dat ze bij een technisch probleem altijd snel door een collega worden opgevangen. Twee interessante projecten die we met onze collega's in het noorden van het land hebben gedeeld, en daar ben ik blij om."

Florian Vanderhoudelingen van Jumbo Tourisme (links op de foto): “In 2020 willen wij vooral ons toerisme- aanbod consolideren. Ons vlaggenschipproduct blijft Londen en ik ben niet bang voor de Brexit. Integendeel, we zullen ons aanbod rond Londen blijven diversifiëren en nieuwe themareizen voorstellen die een publiek van alle leeftijden, van 15 tot 80 jaar, kunnen bekoren. Hiervoor bieden we nu een app aan die volledig op Londen is toegespitst en gaan we in de komende maanden een nieuwe e-commercesite lanceren.”

Olivier Van Stalle van Star Voyages : “In 2020 is de eerste prioriteit de profilering van het beroep van chauffeur. De tijden zijn veranderd, maar het succes van een reis hangt af van de chauffeur.”

Christian Delange van Atlas Cars was speciaal van Rocourt naar Lasnes gekomen: "2019 zal herinnerd worden als een jaar waarin we onze TEC-lijnen konden behouden en er een nieuwe aan konden toevoegen. De toeristische component van onze activiteit heeft een evenwicht bereikt en in 2020 merken we een positieve trend in de boekingen van schoolgroepen. We blijven echter waakzaam omdat de risico's van een internationale crisis reëel zijn en alles snel kunnen veranderen.”

Pascal Van de Voorde van Fun Cars : “De transportsector heeft een toekomst. De oplossing voor de mobiliteitsproblemen ligt zeker ook in het openbaar vervoer.”
David Léonard van Voyages Léonard: “We hebben zojuist 16 nieuwe voertuigen in ontvangst genomen en we beginnen met de bouw van een nieuwe garage met 60 plaatsen in Barchon, op een oppervlakte van 15.000 m², na de gunning van een TEC-contract."
En Jean-François Defour van Voyages Léonard voegt daaraan toe: "Wat het toerisme betreft, willen we onze productie nog verder uitbreiden. In 2020 zullen we een nieuwe brochure uitbrengen, nieuwe concepten aanbieden, en een platform voor organisatoren van evenementen. Ook duurzaam toerisme wint aan belang, hoewel de prijsfactor nog steeds primeert. Ik vind het jammer dat dat ook het geval is bij aanbestedingen die niet (voldoende) rekening houden met het ecologische aspect.”

David Ullens van Bus & Coach Services : “ De uitbreiding van de LEZ-zones en de prijzenoorlog ontketend door de schoolgroepen zijn twee zaken die zorgen baren. De concentratie van de sector bemoeilijkt het beroep, en ook de administratieve overbelasting waar elke busoperator mee te maken krijgt.”

Patrick Deblire van het gelijknamig bedrijf : “De sector had een goed jaar, dat gekenmerkt werd door een groeiende vraag. In het bijzonder geregeld vervoer hebben we een overwinning geboekt met de voltooiing van de herberekening van de zitplaatsen voor de voertuigen met plaatsen voor rolstoelen. In het geregeld vervoer betreur ik het dat de laatste twee busmaatschappijen in mijn provincie Namen de aanbestedingen hebben verloren, ten nadele van grote groepen. Op het vlak van het toerisme ziet 2020 er al na 3 weken veelbelovend uit. We zien een hernieuwde aantrekkingskracht bij een jongere clientèle van vijftigplussers.”

Gaétan Binet van Keolis: “We zijn tevreden met wat we in 2019 gerealiseerd hebben. Enerzijds hebben we het merendeel van onze TEC-contracten voor geregeld vervoer vernieuwd. Anderzijds hebben we verschillende activiteiten van ongeregeld vervoer versterkt, een activiteit die in België 15% van onze business vertegenwoordigt. In Brussel is mobiliteit een belangrijk thema. We worden echter geconfronteerd met veel vragen en schaduwkanten die het voor niemand gemakkelijker maken. Natuurlijk hebben we als grote groep het geluk dat we voertuigen die niet meer aan de nieuwe normen voldoen, elders kunnen inzetten, maar de keuzes die moeten worden gemaakt op het gebied van voorziening, uitrusting en technologie zijn complex. Voor het geregeld vervoer komt de ecologische transitie langzaam op gang, maar voor het ongeregeld en het bijzonder geregeld vervoer is de markt nog niet rijp.”

Gery Bourdon van Autocars Bourdon (rechts op de foto): ”2019 zal de geschiedenis ingaan als een mooi jaar voor ons bedrijf, ook al blijft het tekort aan chauffeurs ons beroep bemoeilijken. Gelukkig trachten verschillende initiatieven zoals BEchauffeur.BE en eigen opleidingen dit te verhelpen. Voor 2020 vult de orderportefeuille zich goed, maar de milieunormen in de steden zouden problemen kunnen geven. Dit beleid is onzin. Aan de ene kant worden Euro 3-voertuigen verbannen, maar aan de andere kant laten dezelfde steden een binnenscheepvaart toe, met schepen die veel erger vervuilen.”

Yannick Balcaen heeft ook zijn indrukken gedeeld als directeur van Voyages Degrève: “2019 was een jaar waarin Voyages Degrève zwaar heeft geïnvesteerd. We hebben een technisch gebouw en een gebouw voor carrosseriewerken opgetrokken om het beheer van ons wagenpark te optimaliseren. Bovendien hebben we nieuwe computersoftware aangeschaft, die ontworpen is om lege ritten tot een strikt minimum te beperken en tegelijkertijd de klantenservice te verbeteren.”

Oud-voorzitter Albert Hoc, die net met pensioen is, heeft de nieuwjaarsreceptie ook vereerd met zijn aanwezigheid en maakte van de gelegenheid gebruik om zijn gedachten met ons te delen: "Ik vraag me af hoe de nieuwe regeling voor de buslijnen in Wallonië eruit zal zien. Ik vrees dat onze sector hetzelfde lot zal ondergaan als na de liberalisering van de elektriciteitsmarkt: hogere prijzen, minder zekerheid en ook aankopen in het buitenland.”