6.200 AUTOCARS HOUDEN E-PROTEST MARS OP BRUSSEL

6.200 autocars van 340 bus- en autocarondernemingen hielden een “E-protest mars” op Brussel. Via een nooit vertoonde video-campagne, vroegen de ondernemingen de federale en gewestelijke regeringen garanties voor hun voortbestaan en duidelijkheid voor de heropstart van hun activiteiten. Als de autocarbedrijven geen gehoor krijgen met deze symbolische actie, overwegen ze toch de echte snelweg op te gaan.

Deel dit artikel met uw collega's

De autocarondernemingen worden extreem hard getroffen door de COVID-19 crisis:

  • 10.000 medewerkers zitten werkloos thuis (chauffeurs, mekaniekers en bedienden)
  • 6.200 voertuigen staan stil
  • alle reizen zijn geannuleerd, tot ver voorbij de zomervakantie

Verwachtingen van de sector: financiële steun en een duidelijke heropstart

01

Op korte termijn moeten we SAMEN MET DE OVERHEID oplossingen kunnen vinden om het voortbestaan van de autocarbedrijven te verzekeren. Onze federatie stelde meermaals aan de federale en regionale regeringen voor om een steunfonds op te richten dat een tussenkomst per stilstaand voertuig per dag zou voorzien. Concreet spreken we over een fonds van €120 mio tot 1 september 2020.

02

De sector vraagt ook DIALOOG MET DE EXPERTEN om samen een duidelijk kader voor de heropstart van het collectief vervoer te maken. Want dit kan veilig en gefaseerd verlopen, met respect voor de gezondheid van het personeel en de passagiers. Maar tegelijk moet het ook economisch haalbaar zijn, dus minstens kostendekkend. Anders is het van bij de eerste kilometer een kamikazeactie. Voor het openbaar vervoer heeft de overheid een duidelijke positie ingenomen hoe de heropstart dient te worden georganiseerd. Voor de ondernemingen actief in personeels- en vrijetijdsvervoer nog niet.

De E-mars nog niet gezien? Bekijk ze hier!